Gå til indhold

Prismodtagere 2017

Læs portrætter og af årets modtagere af EliteForsk-priser, EliteForsk-rejsestipendier, Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og DFF-Forskertalent, samt Innovationsfondens Grand Solution Pris, Årets Innovatør og Årets Talenter

Mød Eliteforskerne 2017

EliteForsk-prisen uddeles hvert år til forskere under 45 år, hvis forskning er i international topklasse. I år repræsenterer prisvinderne både forskning i levnedsmidler, kræftbehandling, matematik, international ret og etik i sundhedsvæsnet.

Vi har spurgt de fem forskere om, hvad der fik dem til at blive ved, når det var surt, hvordan det føles, når det lykkes, hvorfor de forsker i lige præcis deres felt, og hvad de håber på at opnå.

Her fortæller de med egne ord om deres forskning, deres felt og deres liv.

EliteForsk-prismodtagere 2017

Professor Thomas Lars Andresen fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech Billede af Thomas Lars Andresen
Professor Hanne Christine Bertram fra Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer Hanne Christine Bertram

Professor Søren Galatius fra Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag

Søren Galatius

Professor Klaus Høyer fra Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Klaus Højer

Professor Mikael Rask Madsen fra Københavns Universitet, iCourts, Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole.

Mikael rask Madsen

EliteForsk-rejsestipendier

EliteForsk-rejsestipendium tildeles meget talentfulde ph.d.-studerende, så de kan rejse ud og dygtiggøre sig ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Sapere Aude: Forskningsleder

Det Frie Forskningsråds Forskerlederbevillinger gives til dygtige forskere, der har demonstreret evne til original forskning af høj kvalitet, så de kan lede et forskningsprojekt over en årrække

Sapere Aude: Forskertalent

Det Frie Forskningsråds Forskertalentbevilling gives til unge forskere, der har præsteret forskning af høj kvalitet, og som har modtaget et DFF-Individuelt postdocstipendium.

Innovationsfondens priser

Grand Solution Prisen

Prisen gives til nøgleforskere i et projekt, der har skabt et særligt innovativt og unikt forskningsmæssigt gennembrud og som skaber stor værdi for det danske samfund.

Årets Innovatør

Årets Innovatør gives til den forsker, hvis forskningsarbejde har været årsag til et helt unikt markedsgennembrud, der har stor værdi for væksten i en virksomhed i Danmark.

Årets Talenter

Prisen gives til tre talentfulde erhvervsforskere, der kan fremvise ekstraordinære resultater af deres forskning, bevæger sig på et højt forskningsfagligt niveau og har en stærk kommerciel forståelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. marts 2024