Gå til indhold

Dominik Franjo Dominković

Ph.d.-studerende, født 1991

Populærvidenskabelig titel på dit projekt 

Analyse og udvikling af modeller til energiforsyning til fremtidens Smart Cities.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Dominik Franjo Dominkovic.jpg

Store byer vokser hurtigt i hele verden. Derfor er sikker levering af energiforsyning til borgerne ekstrem vigtig, specielt i lyset af det igangværende skift fra fossile til bæredygtige primære energikilder. Forsyningsvirksomhederne, der er ansvarlige for energiforsyningen, behøver værktøjer til at forudsige type og størrelse på efterspørgsel på energi. De har også behov for værktøjer til at optimere balancen mellem produktion, distribution, lagring og konvertering af energi afhængig af tiden (dag, uge, år). Ydermere er de forskellige energisektorer blevet mere integrerede, mens forskellen mellem producenter og leverandører samtidig er blevet mere utydelig. Det kræver en bedre integration af oplysninger og kommunikationsteknologier i forhold til at udvikle modeller for energiforsyning af byerne. Formålet med ph.d.-projektet er at kunne bidrage til at afklare disse udfordringer og at udvikle modeller til energiforsyning i fremtidens store byer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg gik i skole var jeg meget interesseret i mekanik og fysik – og legede altid med forskellige teknikker. I gymnasiet (high school) blev jeg mere interesseret i astronomi, specielt astrofysik. Da jeg altid har en tværfaglig tilgang til tingene, besluttede jeg mig for at tage hovedfaget ”Mechanical Engineering”, mens jeg læste på universitetet med speciale i energiteknik. Da dette ph.d.-projekt er tværfagligt og omfatter mange af de områder, jeg er interesseret i, var det nærliggende at kaste mig ud i.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

I modsætning til energiforsyningen i det 20. århundrede, da store centraliserede enheder og områder dominerede denne sektor, er energiforsyningen blevet mere fordelt i dag. Forbrugerne er ofte både forbruger, producent og leverandører i visse perioder. Samtidig ændrer deleøkonomi i transportsektoren efterspørgselsmønstre. På udbudssiden går produktionen i retning af intermitterende energikilder som vind og solenergi. Måling af strømforbruget og fjernvarmeforbruget samt timebaserede engrosmarkeder for el skaber store datamængder, der skal bearbejdes, for at systemet skal kunne optimeres. Alle de beskrevne områder er udfordrende, og derfor er mere komplekse modeller nødvendige for at kunne fange ”strømmen” af energi, og for at kunne yde rettidige energitjenester til forbrugerne. At udvikle avancerede modeller, der vil være i stand til at udnytte den stadigt stigende mængde af data, er den største udfordring i mit projekt.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet er meget vigtigt for mine studier, da jeg håber på to udenlandske gæsteforskerophold. Det ene er ved National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA. Det andet er et udlandsophold i Singapore, der er lige så vigtigt, da jeg her vil teste antagelser, modeller og viden, opnået fra energisystemer i Danmark og Europa, på energisystemet i Singapore, der er domineret af varmt og fugtigt klima hele året. Under mit ophold på NREL håber jeg på at opnå en dybere forståelse for de økonomiske modeller bag energiovergangen i byer – såvel som virkningen af prosumers på de samlede energisystemers økonomi.

Lidt om mennesket bag forskeren

Oprindeligt kommer jeg fra Zagreb i Kroatien. Jeg blev straks forelsket i Skandinavien ved mit første besøg som turist. Jeg var gæstestuderende på to forskellige udvekslingsprogrammer i Sverige og Danmark. Herefter begyndte jeg på mit nuværende ph.d.- studium på DTU Energi. Jeg er en kommunikativ person, der elsker at dyrke sport, rejse og møde nye mennesker. Jeg foretrækker altid at opnå ny viden gennem interaktion med studerende og forskere. Jeg ynder at teste mine egne grænser ved at sætte mig selv i forskellige udfordrende situationer. I min fritid holder jeg også af at læse om astrofysik, økonomi, urbanisme og menneskelig adfærd.

Fagområde

Energy Engineering

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi, Sektion for Energisystemer og -analyse

Fødested og bopælskommune

Kroatien og Roskilde

Kontaktoplysninger

Telefon: 93 511 530, e-mail: dodo@dtu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022