Gå til indhold

Emil Sjulstok

Ph.d.-studerende, cand.scient.i fysik, født 1991

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Aktiveringsmekanisme af cryptochrome proteiner.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit ph.d.-projekt handler om forståelsen af de kvanteeffekter, der er ansvarlige for fugles evne til at opfatte det geomagnetiske felt, en evne der er Emil Sjulstok.docx.jpgkendt som ”magnetoreception”. Magnetoreception i fugle menes at opstå gennem fotoaktivering af proteiner, kaldet cryptochrome, lokaliseret i fugles øjne. Disse proteiner kan efter fotoaktivering vekselvirke med det geomagnetiske felt, via radikalpar, der bliver dannet gennem elektronoverførsel i proteinet. Den kvantemekaniske interaktion mellem disse radikalpar og det magnetiske felt menes at føre til retningsbestemt graduering af fugles syn. Jeg forsker i at anvende og udvikle computerbaserede metoder til at beskrive aktiveringen af disse proteiner

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har været interesseret i at bruge metoder fra fysik til at beskrive biologisk relevante processer, siden jeg startede på fysikuddannelsen, og da jeg blev introduceret for kombinationen af datalogi og biofysik, fandt jeg hurtigt ud af, at det var den gren, jeg ville arbejde med. Interessen for magnetoreception opstod gennem en individuel studieaktivitet, hvor jeg blev introduceret for problemstillingen og hurtigt erfarede, at den bød på alle de ting, der interesserede mig: fysik, biologi, computerbaseret fysik og fugle.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De forskningsmæssige udfordringer i mit projekt er relaterede til at beskrive de interaktioner, der er mellem proteiner og lys. Det kræver kvantemekaniske metoder at give korrekte beskrivelser af disse interaktioner, men givet proteiners størrelse og kompleksitet er det ofte urealistisk at udføre på grund af de beregningsmæssige omkostninger. Derfor er der brug for en kvantemekanisk metode, der kan håndtere store molekylære systemer, hvilket kan opnås gennem kombinering af forskellige kendte metoder eller udvikling af nye metoder. Behovet for kvantemekanisk håndtering af store systemer er meget universelt, eftersom det bruges til at beskrive mange biologisk relevante processer som energitransport og fluorescens.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at besøge og samarbejde med de førende grupper inden for mit felt, og det er en enestående mulighed for at lære nye teorier og metoder fra de forskningsgrupper, der udviklede dem. Jeg har blandt andet planlagt at besøge en forskningsgruppe på University of Illinois Urbana-Champaign, der var med til at grundlægge den nuværende teori for magnetoreception. Forskerne i denne gruppe er samtidig eksperter i computerbaseret biofysik.

Fagområde

Biofysik

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Bopælskommune

Odense

Kontaktoplysninger

Telefon: 6550 7186, e-mail: emilsr@sdu.dk

Senest opdateret 07. januar 2022