Gå til indhold

Hjalmar Bang Carlsen

Ph.d.-studerende, MSc. i Digital Sociologi, født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Digitale metoder og miljøpolitiske processer i digitale offentligheder

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit projekt bruger og udvikler digitale metoder til at undersøge politiske processer i digitale offentligheder, med miljøpolitik og aktivisme som min Hjalmar Carlsen.pngprimære case. Store digitale data har en høj tidslig opløsning og informationsrigdom, som gør det muligt at forklare, hvordan mange mindre handlinger over tid tilsammen kan ændre større samfundsmæssige forhold. Dog mangler der stadig metoder til at udnytte disse digitale data. Projektet udarbejder nye metoder ved at sammentænke netværksanalyse, sekvensanalyse og kvalitative tekstanalyser. Denne metodiske ramme bruges dernæst til at give ny indsigt i et centralt sociologisk spørgsmål: hvilke muligheder har borgerne for at påvirke den miljøpolitiske dagsorden gennem lokalt engagement? Og hvordan har det ændret sig, nu hvor meget af vores politiske engagement er medieret af platforme såsom Facebook?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I starten af mit sociologistudium var jeg meget teorifokuseret og især optaget af forholdet mellem de små sociale situationer og de store samfundsmæssige mønstre. Jeg kunne ikke få mig selv til at vælge side, og en dag læste jeg noget af den franske sociolog Bruno Latour, som mener, at digitale data gør det muligt at kortlægge ekstensive kollektive mønstre uden at slippe de sociale situationer, hvori handlinger udspiller sig. En vidunderligt naiv tanke, som jeg stadig holder fast ved med næb og kløer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Digitale data om politisk engagement har det store løfte at give os muligheden for at undersøge politiske handlinger, diskussioner og interaktioner på populationsniveau over tid. I stedet for at kigge på borgeres holdninger, kan vi nu ogsǻ se på deres handlinger: deres forsøg på at overbevise, hjælpe og kritisere andre eller deres forsøg på at forstå og finde måder at håndtere komplekse og betændte problemstillinger på. Nu kan kvantitative undersøgelser begynde at forstå politisk aktive borgere ud fra andet end bestemte stabile, socio-økonomiske karakteristika. I stedet kan de nu ses som produkter af bestemte handlingsforløb og begivenheder. Problemerne er dog mange, både metodisk og teoretisk. Hvordan skal vi overhovedet forstå de informationer, som vi får fra sociale medier? Hvad er de udtryk for, og hvad kan de generaliseres til? Hvordan skal vi håndtere og skabe meningsfuld information ud fra handlinger og ytringer på sociale medier? Det bliver nogle af de store udfordringer.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Alt. Jeg har en ambition om et længere ophold på enten Columbia University i New York eller Stanford University på den amerikanske vestkyst. Da begge steder har høje leveomkostninger, muliggør rejsestipendiet rejsen derover med min familie. Det muligør også, at jeg kan tage på kortere besøg til andre universiteter, såsom University of Chicago, for at få feedback på mit arbejde samt etablere vigtige kontakter. Selv om vi på Københavns Universitet har et af de førende miljøer i Norden indenfor Computational Social Science, så vil mulighederne for at skræddersy mine besøg forhåbenlig gøre mine ambitioner i ph.d.'en mere realistiske.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min hustru og søn i den lejlighed, hvor jeg er født og opvokset. Her hænger jeg rigtig meget ud med storfamilien, som også bor i bygningen og med de øvrige naboer. Når det virkelig skal gå vildt for sig, køber jeg en Thy Pilsner og ser FC Barcelona med vennerne.

Fagområde

Sociologi

Forskningsinstitution

Københavns University, Sociologisk Institut ogCopenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Bopælskommune

Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: 2335 6853, e-mail: hc@soc.ku.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022