Gå til indhold

Rie Beck Hansen

Ph.d.-studerende, cand.polyt., født 1989

Populærvidenskabelig titel på dit projekt 

Udvikling af tidseffektive billeddannelsesmetoder til MR-scanninger, der anvender hyperpolariseret kontraststof

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Anvendelse af hyperpolariserede carbon-13 kontraststoffer ved magnetisk resonans (MR) scanninger gør det muligt at måle metaboliske processer i Rie Beck Hansen.jpgkroppen. Ændringer i kroppens metaboliske processer er ofte forbundet med enten årsag eller følgevirkning af bl.a. kræft- og hjerte-kar-sygdomme. Signalet fra kontraststoffet har dog en kort levetid, og denne kendsgerning stiller høje krav til billeddannelsesmetoden sammenlignet med konventionelle MR-scanninger. Mit ph.d.-projekt går ud på at udvikle og implementere parallelle billeddannelsesmetoder for at opnå en accelereret dataopsamling for MR-scanninger, der anvender hyperpolariseret carbon-13. Parallelle billeddannelsesmetoder udnytter a priori-viden fra måleudstyret, hvilket reducerer det nødvendige antal datapunkter for billedrekonstruktion. Da de nuværende metoder ikke er hurtige nok til at indsamle de nødvendige data, er mit projekts overordnede formål at skabe et reelt grundlag for hyperpolariseret MR i klinisk anvendelse.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for MR-forskning begyndte på mit kandidatstudium. Jeg blev hurtigt fascineret af mekanismerne bagved teknikken, hvor radiobølger og magnetfelter kan anvendes til at danne billeder af kroppens indre. Jeg blev yderligere lokket af udfordringen i at skulle kombinere avancerede redskaber fra både fysik og matematik for at kunne mestre metoderne. Min interesse blev manifesteret under et udlandsophold på Stanford University, hvor jeg fulgte specialiserede MR-kurser og kom helt tæt på forskningsmiljøet ved at assistere ved forskellige MR-forskningsprojekter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Inden for cancerforskning er man pt. begrænsede til at vurdere behandlingsrespons ud fra, om kræftsvulsten er blevet større eller mindre. En ændring i svulstens størrelse kan dog være i gang i flere uger efter påbegyndt behandling. Hyperpolariseret MR gør det muligt at måle kræftsvulstens stofskifte, som kan afsløre, om behandlingen har været effektiv inden for bare 24 timer. Hvis den ønskede effekt ikke er opnået, kan behandlingen herved hurtigt omlægges, og patienten kan spares for unødvendige bivirkninger. For at kunne overføre metoden til klinikken er det dog nødvendigt først at påvise en høj grad af robusthed. En parallel billeddannelsesmetode skal kunne levere den samme diagnose gentagne gange for samme patient, på trods af hardware-usikkerheder, organers bevægelser og varierende signalstyrke fra kontraststoffet. At sikre dette fordrer avancerede matematiske og statistiske analyser samt prækliniske forsøgsmodeller.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet giver mig mulighed for et længerevarende ophold ved University of California, San Francisco (UCSF) i professor Daniel Vignerons gruppe. UCSF har – i modsætning til danske forskningsinstitutioner – godkendelse til at udføre kliniske hyperpolariserede carbon-13-forsøg i prostatakræft, hjernetumorer og levermetastaser. Opholdet giver mig derfor en unik mulighed for at afprøve min forskning direkte på patienter. Det er håbet, at jeg ved længere tids selvstændigt arbejde i et internationalt frontforskningsmiljø kan promovere og bidrage til den danske styrkeposition inden for hyperpolariseret MR. Stipendiet vil yderligere give mulighed for deltagelse i workshops og konferencer i USA under opholdet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i København med min kæreste, som også forsker inden for medicinsk billeddannelse. Vi prøver dog at begrænse de nørdede diskussioner, når vi er hjemme, og slapper i stedet af med film, serier eller i selskab med gode venner. Jeg nyder at bruge tid på at lave mad, både for at koble af og for at afprøve nye smagskombinationer. Min daglige transport til DTU i Lyngby foregår på cykel, hvor pulsen kommer op, når jeg kører om kap med andre cykelpendlere, og hvor jeg altid har en podcast eller lydbog i ørerne. Derudover er jeg et socialt og rejseglad menneske, som man sjældent finder alene.

Fagområde

Medicoteknik

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Elektroteknologi, HYPERMAG Grundforskningscenter

Bopælskommune

København

Kontaktoplysninger

Telefon: 4525 5312, e-mail: rbeha@elektro.dtu.dk