Gå til indhold

Simone Molin Friis

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol., født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

'Vold, terror, billeder: en undersøgelse af iscenesat vold og visuel propagandas rolle i krigen mod Islamisk Stat'

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit ph.d.-projekt undersøger krydsfeltet mellem terror, vold og visuel politik i relation til den igangværende krig mod Islamisk Stat. Mere specifikt Simone Molin Friis (1).jpgudforsker mit projekt, hvordan militante grupper bruger spektakulær, iscenesat vold som politisk strategi, samt hvilken rolle visuelle repræsentationer af terror og vold spiller i moderne sikkerhedspolitik. Blandt de centrale elementer i mit projekt er en analyse af Islamisk Stats henrettelsesvideoer og en undersøgelse af gruppens evne til at udnytte moderne kommunikationsteknologi til at påvirke fortolkningen og fremvisningen af terrorangreb.

Projektet vil bidrage med viden om de visuelle dimensioner af international sikkerhedspolitik, hvilket er et nyt forskningsområde inden for disciplinen International Politik. Projektet er ligeledes relevant fra et udenrigs- og sikkerhedspolitisk perspektiv, da det adresserer aktuelle problemstillinger såsom samspillet mellem propaganda og terror samt gruppen Islamisk Stats brug af iscenesat vold og visuel kommunikation.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg begyndte at interessere mig for billeder og visuelle mediers betydning for sikkerhedspolitik i forbindelse med mit arbejde som studentermedhjælper på forskningsprojektet ‘Images and International Security’, ledet af Professor Lene Hansen. Min interesse for Islamisk Stat opstod for alvor i sommeren 2014, da videoen af James Foleys halshugning blev delt på de sociale medier. Videoens kompleksitet kombineret med den store internationale opmærksomhed, som den tiltrak, motiverede mig til at initiere min undersøgelse af fænomenet Islamisk Stat. I takt med at jeg fik en mere dybdegående forståelse af Islamisk Stats omfattende mediekampagne og unikke evne til at iscenesætte sig selv som “Vestens fjende nr. 1”, blev det umuligt for mig at slippe emnet igen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet har primært to forskningsmæssige udfordringer. Den første udfordring er teoretisk og metodologisk. Studiet af billeder og visuel politik er et nyt forskningsområde inden for disciplinen International Politik. Disciplinen har en lang tradition for at analysere politisk tekst og tale, men der er meget beskeden viden om, hvorledes billeder og visuel kommunikation bør analyseres. En central opgave for mit projekt er følgelig at udvikle vores teoretiske viden på dette område og bidrage med nye metoder, der kan opfange de visuelle dimensioner af politik. Den anden udfordring relaterer sig til min case. Gennem mine studier har jeg analyseret hundredvis af videoer af henrettelser, gennemgået materiale fra adskillige terrorangreb, arbejdet med sofistikeret propaganda og studeret indførelsen af nye former for censur. Selv om jeg prøver at holde fokus på vigtigheden af at få udviklet vores viden om disse fænomener, er det til tider en udfordring ikke at synke ned i ren fortvivlse over, hvad mennesker kan udsætte hinanden for.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Et EliteForsk-rejsestipendium vil få en stor betydning for mit projekt. For det første muliggør stipendiet, at jeg kan forlænge mit forskningsophold i Australien, hvor jeg er ved at opbygge et meget frugtbart samarbejde med en række af de førende forskere inden for mit forskningsfelt. I Australien vil jeg være tilknyttet Professor Roland Bleikers interdisciplinære forskningsnetværk samt besøge og holde foredrag på bl.a. University of Queensland og University of Sydney. Stipendiet vil tillige muliggøre, at jeg kan gennemføre et yderligere forskningsophold ved University of Ottawa, Canada, hvor jeg vil videreudvikle mine teoretiske argumenter i samarbejde med en af de førende forskere inden for international politisk teori, Professor Michael C. Williams.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke arbejder på mit ph.d.-projekt, holder jeg meget af at dyrke sport og at være ude i naturen. Jeg dyrkede triathlon på eliteplan, før jeg fik ph.d.-stillingen, og selv om min forskning har medført, at jeg har måttet skære ned på træningsmængden, elsker jeg fortsat at bruge min fritid på udholdenhedssport og udendørsaktiviteter – særligt hvis det kan kombineres med en tur til havet.

Fagområde

International Politik, Statskundskab

Forskningsinstitution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bopælskommune

Bosat i København, men med midlertidig bopæl i Brisbane, Australien.

Kontaktoplysninger

E-mail: smf@ifs.ku.dk, Arbejdstelefon: +45 35 33 76 57, Mobil: +45 28 29 39 57, Udlandstelefon: +61 0423 552 668

Senest opdateret 07. januar 2022