Gå til indhold

Tina Müller

Ph.d.-studerende, MSc, født 1989

Populærvidenskabelig titel på dit projekt 

En undersøgelse af (ikke-)bæredygtigt modeforbrug og udforskning af værktøjer til ændret adfærd

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? 

Formålet med min ph.d.-afhandling er at bidrage til en udvidet forståelse af (bæredygtig) forbrugeradfærd, især inden for forbrug af beklædning. Tina Mueller.jpgForbrugerne er potentielt en stærk kraft, der kan reducere miljøbelastning og social uretfærdighed, hvis en ændring af de nuværende forbrugsmønstre mod mere bæredygtige alternativer lykkedes. Mit projekt er derfor en undersøgelse af, hvilke faktorer der har størst indflydelse på, hvad vi køber, og hvor meget vi er villige til at betale. Vores beslutninger påvirkes af såvel eksterne (f.eks. pris og tilgængelighed) som interne (f.eks. værdier og følelsen af socialt pres) faktorer. I en række forsøg vil jeg teste mine antagelser for at identificere de faktorer, der kan påvirkes. Dette indblik er fundamentet for at kunne udvikle indgreb og målrettede kommunikationsstrategier, der kan motivere forbrugerne til at ændre adfærd.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som psykologistuderende indså jeg tidligt, at mit interesseområde er det sunde menneske. I min kandidatuddannelse fokuserede jeg især på de faktorer, der kan have positiv indflydelse på menneskets velbefindende. Da jeg fordybede mig i emnet, opdagede jeg en faktor, som overraskede mig – forbrug. Nutidens globale produktionssystem forsyner forbrugerne med et umådeligt stort antal billige produkter af dårlig kvalitet, og denne produktion bidrager til miljømæssig såvel som social degradering. Når det kommer til stykket, gør forbruget af disse produkter os ikke engang lykkelige. Promoveringen af en forbrugerkultur, som er sundere for miljø og mennesker, ligger mit hjerte nært.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Udfordringen inden for mit forskningsområde er overordnet set, at det er svært at måle faktisk forbrugeradfærd, og derigennem at fastslå, om vores antagelser kan influere forbrugeradfærd og bidrage til et bedre miljø. Den største udfordring for mit projekt er derfor ikke kun at få viden om vores individuelle forbrugsmønstre, vores motivation og formål med forbruget, men også at finde metoder til anvendelse af denne viden til at ændre forbrugeradfærd. Det er i den forbindelse vigtigt at finde den rette balance mellem massekommunikation, andre former for interventioner, med det formål at nå så mange forbrugere som muligt, og skræddersyede interventioner, der matcher individuelle behov, holdninger og normer. For at maksimere den faktiske miljømæssige påvirkning vil jeg bruge forskellige metoder i mit projekt, herunder miljøanalyse i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og app-baserede interventioner. Disse metoder vil være udfordrende, men bidrage med perspektiver til fremtiden.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig en helt unik mulighed for at besøge andre universiteter og styrke min forskning med et internationalt perspektiv. Et længere ophold i udlandet, med det formål at teste den foreslåede teoretiske model, er altafgørende for at forbedre modellen i en anden kulturel sammenhæng. Derudover bidrager landespecifikke modeller til at forstå en mere bevidst forbrugeradfærd i hele verden. EliteForsk-stipendiet giver mig også mulighed for at besøge ledende forskere i eksperimenterende forskning og lære af deres viden og erfaring med at lave forbrugeradfærdseksperimenter. Sidst, men ikke mindst, vil deltagelse i forskellige konferencer i udlandet være et stort og vigtigt bidrag til min ph.d.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Tyskland og har taget min uddannelse i Berlin. Jeg flyttede til Danmark for at arbejde som videnskabelig assistent på Copenhagen Business School. Jeg elsker at rejse og nyder gerne god mad. Jeg forsøger at kombinere de to ting – og nyder gerne god mad under fremmede himmelstrøg. I min fritid holder jeg af at cykle i København, som jeg opfatter som mit andet hjem. Der er altid noget spændende at udforske, en ny genbrugsbutik eller en ny vegansk cafe, der skal prøves. Endelig slapper jeg af med besøg på Københavns mange kunstmuseer eller ved selv at bruge min kreativitet til at lave grafiske tryk efter en lang dag foran computeren.

Fagområde

Anvendt psykologi, bæredygtig forbrugeradfærd

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication

Bopælskommune 

København

Kontaktoplysninger

Telefon: 3815 3853, e-mail: Tina Müller tm.ikl@cbs.dk