Gå til indhold

Bente Højlund Hyldegaard

Erhvervs-ph.d.-studerende, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Udvikling af metode til fjernelse af grundvandsforurening med elektrisk strøm

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Bente Højlund Hyldegaard

Udgangspunktet er et aktuelt miljøproblem: Kræftfremkaldende klorerede opløsningsmidler udgør en alvorlig trussel mod grundvandskvaliteten. For at beskytte forbrugerne af drikkevand kan boringer lukkes, eller det forurenede grundvand pumpes op og renses. Jeg forsker i en ny afværgemetode, der udnytter elektrokemiske processer til nedbrydning af de klorerede opløsningsmidler til ufarlige kemiske forbindelser nede i jorden. Konceptet er tidligere eftervist under simplificerede forhold i laboratorier, men er indtil nu ikke afprøvet under de mere komplicerede naturlige forhold, hvor bl.a. vandets kemi påvirker reaktionerne. For at optimere metoden under naturlige forhold har jeg udviklet forsøgsopstillinger, der muliggør test med f.eks. geologi, oppumpet forurenet grundvand og grundvandets strømningshastigheder. Projektets formål er helt konkret at udvikle en mere effektiv og bæredygtig metode til rensning af forurenet grundvand, som med nuværende metoder koster millioner af kroner per anlæg.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? 

Interessen for håndtering af jord- og grundvandsforurening kan tilegnes kompetente og inspirerende undervisere og forskere på DTU Miljø. Det var dog som praktikant i den canadiske ingeniørvirksomhed Geosyntec Consultants, at jeg blev introduceret til elektrokinetikkens mange anvendelsesmuligheder og udfordringer. Opholdet afstedkom mit specialeprojekt om elektrokinetisk optimeret bionedbrydning af klorerede opløsningsmidler, og min interesse for anvendt forskning udfoldede sig. Dermed styrkedes også ønsket om dette erhvervs-ph.d.-projekt, som COWI har muliggjort. Det er miljø- og sundhedsproblemet, der motiverer mig, og de tværfaglige udfordringer samt det kommercielle potentiale, der driver mig.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Anvendelse af elektrokemi til rensning af forurenet grundvand er baseret på etablering af en sekvens af reaktive forhold. Der kan manipuleres med etablerede reaktioner og rækkefølgen af disse for optimeret nedbrydning af forureningskomponenterne afhængig af elektrodekonfigurationen, elektrodematerialerne og strømstyrken. Udfordringen ligger i at få reaktionerne til at forløbe, og at det sker i et tilstrækkeligt stort volumen, da det skal foregå i strømmende grundvand omgivet af den naturlige kemiske sammensætning af jord- og grundvand i 30 meters dybde. Denne metode kræver således et detaljeret kendskab til betydningen af de introducerede kemiske processer og grundvandsmagasinets respons. Dertil kommer arbejdet med flygtige sundhedsskadelige forureninger og høj elektrisk spænding. Metoden forventes til gengæld at være mere bæredygtig, mere effektiv samt billigere og mere simpel at implementere end nuværende afværgemetoder. Dette er netop efterspurgt af private såvel som offentlige grundejere verden over.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til? 

Rejsestipendiet muliggør ophold både ved Northeastern Universitys anerkendte forskningsgruppe, der ledes af Dr. Akram Alshawabkeh, og ved den prestigefyldte enhed Hazardous Waste Research Center under U.S. Army Corps of Engineers' Research and Development Center. Ophold ved disse forskningsinstitutioner vil samlet betyde, at jeg kan opnå den højeste faglige viden inden for den fundamentale forståelse for mekanismerne og processerne bag nedbrydning af grundvandsforureningen samt det anvendelsesorienterede perspektiv. Denne status er nødvendig inden for begge områder frem mod implementering af metoden og vil skabe unikke relationer og muligheder for min videre færd.

Lidt om mennesket bag forskeren 

Jeg bor på en mindre gård nær Sorø, hvor jeg sammen med min mand nyder at koble fra med have- og vedligeholdelsesarbejde og pasning af gårdens dyr. Landstedet holder mig i gang fysisk og sørger for, at jeg får løsrevet mig fra forskningen. Ferierejsemålene har natur og dyreliv som fællesnævner, som jeg ynder at opleve gennem dykning, vandring, kajakturer og lignende friluftsaktiviteter. Når jeg trænger til at lade batterierne op, nyder jeg en tur i skoven med mine heste, og hvis vejret driller, hengiver jeg mig ved klaveret eller eksperimenterer med diverse kager, is og desserter.

Fagområde

Miljøteknologi, jord- og grundvandsforurening

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg. COWI A/S, Afdeling for Forurenede Grunde og Affald

Gymnasium / bopælskommune

Sorø Akademi / Sorø

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 5640 8770, e-mail: behd@cowi.com / benho@byg.dtu.dk

 

Senest opdateret 29. juli 2020