Prismodtagere 2018

Vi har spurgt de fem EliteForskere om, hvad der fik dem til at blive ved, når det var surt, hvordan det føles, når det lykkes, og hvad de håber på at opnå. Her fortæller de om, hvorfor de forsker i lige præcis deres felt.

Mød Eliteforskerne 2018

EliteForsk-prisen uddeles hvert år til forskere under 45 år, hvis forskning er i international topklasse. Årets fem prismodtagere bedriver grundforskning, der kan styrke udviklingen af nye teknologiske muligheder, bidrage med nye sundhedsvidenskabelige gennembrud, og som kan løse fremtidens globale udfordringer.

Vi har spurgt de fem forskere om, hvad der fik dem til at blive ved, når det var surt og hvad de håber på at opnå.

EliteForsk-prismodtagere 2018

Hans forskning i membranproteiners rolle i celler på de indre overflader i nyrer har givet ny viden om, hvordan vand- og saltkanaler i nyren er vigtig for at regulere kroppens vandbalance og dermed blodtrykket, men proteinet har også betydning for diabetes og knogleskørhed. 

Robert A. Fenton til forside

Grundforskning i matematikken bag kvantefysikken, især den grundlæggende Schrödingers ligning. Har fundet egenskaber ved løsningen, selvom den ikke kan løses eksakt. F.eks. i hvor vid udstrækning energien øges i et kvantefysisk system med magnetisk påvirkning.

Søren Fournais til forsiden

Forsker i cellehukommelse, altså hvordan DNA'et og information om cellens funktion overføres, når celler deler sig i to nye celler. Fejl i cellehukommelsen og i kopieringen af DNA'et kan skade organismen og lede til kræft.  

Anja Goth til forsiden

Verdensførende i at udvikle og bruge elektronmikroskopi til at studere katalysatorers overflader helt ned i atomstørrelse. Den viden bruges til at forbedre mange forskellige katalysatorer, der er afgørende for at mindske energiforbruget.

Stig Helveg til forsiden

Arbejder med lysstof-vekselvirkninger på grænsefladen mellem kvantefysik og elektrodynamik. Det kan bidrage til f.eks. at udvikle kommunikationsystemer, der ikke kan aflures, hurtigere informationsbehandling og udvikling af sensorer til nytte for eksempelvis medicinfremstilling.

N. Asger Mortensen til forsiden
EliteForsk-rejsestipendier

EliteForsk-rejsestipendium tildeles meget talentfulde ph.d.-studerende, så de kan rejse ud og dygtiggøre sig ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Senest opdateret 20. januar 2020