Gå til indhold

Christina Lynggaard

Ph.d.-studerende, cand.scient.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Iglers tarmflora: en undersøgelse af evolution af fødestrategier og optagelse af næringsstoffer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Christina Lynggaard

Projektet fokuserer på tarmbakterier hos igler. Målet er at bruge metagenomiske DNA-analyser til at kortlægge de bakterier, der findes i forskellige iglearters tarmsystemer, og undersøge bakteriernes rolle i iglers optagelse af næringsstoffer. I mit studie indgår iglearter fra Mexico, der lever i meget forskellige habitater – både landlevende igler og igler, som lever i saltvand og ferskvand. Derudover har de meget forskellige diæter; fra små hvirvelløse dyr og kropvæsker fra hvirvelløse dyr til den nok mest almenkendte diæt hos igler, nemlig blod. I mit ph.d.-projekt bruger jeg metagenomiske analyser til at kortlægge tarmbakterierne hos disse iglearter i forskellige habitater og med forskellige diæter. Dermed kan jeg undersøge evolutionen af tarmflora og dens rolle i næringsstofoptag, hvilket måske kan bidrage til forståelsen af vores egen tarmflora.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i naturvidenskab. Fra jeg var lille, har jeg samlet på små dyr og undret mig over deres forskelligartede udseende. Jeg besluttede mig senere for at læse en bachelor i biologi, hvor jeg straks blev interesseret i de fantastiske parasitter. Der er ikke mange, der finder parasitter, som f.eks. igler,  spændende. Men jo mere vi forsker i dem, jo mere interessant information giver de os. De nye DNA-sekventeringsmetoder kan give genetiske oplysninger om både dyrene selv, men også deres tarmbakterier. Det var besværligt – hvis ikke umuligt – for bare nogle få år siden. Jeg tror, at oversete grupper af dyr kan give os vigtig information, som en dag kan give os forklaringer på mange basale biologiske spørgsmål.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de største udfordringer i dette projekt er, at forskning i tarmflora ofte er baseret på mennesker eller mus. For eksempel er laboratorieprotokollerne, især til DNA-ekstraktioner, ikke udviklet til hvirvelløse dyr, og der skal laves fundamentale ændringer i dem, for at vi kan få det optimale udbytte af prøverne. Derudover består DNA-referencedatabaserne hovedsageligt af bakterier fra menneskets tarmflora, og det vil muligvis gøre det svært for mig at identificere nogle af de tarmbakterier, jeg finder i iglerne.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

Det betyder rigtig meget. Det er væsentligt for mit projekt, at jeg kan indsamle et stort udvalg af igler fra Mexico. Rejsestipendiet sikrer, at jeg får de rigtige prøver til mit projekt. Derudover giver rejsestipendiet mig mulighed for at besøge professor Douglas Yu på University of East Anglia i England. Sådan et forskningsophold vil hæve kvaliteten af mit forskningsprojekt og vil også give mig muligheden for at etablere et akademisk forhold til internationale ekspertgrupper.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Mexico, men de første tre år af mit liv boede jeg i Silkeborg sammen med min mexicanske mor og min danske far. Senere flyttede vi til Mexico City, hvor jeg voksede op. Jeg flyttede tilbage til Danmark for at tage en kandidatuddannelse i parasitologi, og derefter lykkedes det mig at få et ph.d-stipendium fra Mexico til at skrive en ph.d. på Statens Naturhistoriske Museum. I min fritid nyder jeg at strikke, læse bøger og er i gang med at lære at spille ukulele.

Fagområde

Biologi, evolutionær genomik

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, Section for Evolutionary Genomics

Gymnasium / bopælskommune

Gimnasium Centro Universitario Mexico, Mexico City / Frederiksberg

Kontaktoplysninger

E-mail: christina.lynggaard@snm.ku.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018