Jannick Friis Christensen

Ph.d.-studerende, cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

(U)ligestilling, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen – et spørgsmål om normer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Jannick Friis Christensen

Der kan være forretningspotentiale og konkurrencefordele for en virksomhed i en mangfoldig arbejdskraft. Men ressourcepotentialet realiseres sjældent fuldt ud. Trods gode intentioner kritiseres mange initiativer, som f.eks. at integrere ansatte med minoritetsetnisk baggrund, for at gøre mere skade end gavn ved at fokusere på forskelle og puste til eksisterende stereotyper og fordomme. Mit projekt oversætter, sammen med en caseorganisation, kritikken til praksis ved at arbejde refleksivt med normer for f.eks. køn, seksualitet og etnicitet, herunder også idealer for ’den gode medarbejder’ og ’god ledelse’. Som en del af arbejdskulturen går normer ofte uset hen, fordi de bliver den selvfølgelige eller ’naturlige’ måde at gøre tingene på. Det er dog ikke ensbetydende med, at en given norm altid er den bedste. Formålet med projektet er at udvikle metoder med fokus på handling og forandring. Det sker ved at udfordre de sædvanlige processer for f.eks. rekruttering og inklusion og skabe bevidsthed om normer, der fremmer eller modvirker målsætningen om diversitet. Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? (omfang: maks. 7 linjer) Med en baggrund inden for asienstudier på CBS fik jeg i forbindelse med min udveksling i Kina øjnene op for kulturel diversitet. Jeg blev opmærksom på, hvordan især store multinationale virksomheder arbejder aktivt med at tiltrække, værdsætte og fastholde en mangfoldig arbejdskraft. Med globaliseringens imperativ om øget konkurrence kan der være et potentiale for organisationer i at udnytte og kombinere en mangfoldig arbejdskrafts forskelligartede kompetencer og viden – gerne ud fra devisen om øget produktivitet og innovation. Det ser jeg som en oplagt mulighed for, at virksomheder kan gøre en god indsats på det sociale plan, samtidig med at de gør en god indsats for selve forretningen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

En gren inden for diversitetslitteraturen har længe påpeget, hvordan ovenstående business case-tilgang til organisatorisk diversitet trods gode intentioner kan have den konsekvens, at bestemte grupper af medarbejdere oplever at blive marginaliseret, ekskluderet og diskrimineret på baggrund af f.eks. køn, seksualitet og etnicitet. Herhjemme ses det eksempelvis i initiativer om at ’fikse’ kvinder med kurser, så de kan blive mere ’maskuline’ og konkurrere på lige fod med mænd om ledelsesposter – eller alternativt ved at værdsætte det særligt ’feminine’. Begge perspektiver kritiseres for at forstærke dem-os-grupperinger og for at marginalisere snarere end at integrere. Man risikerer som organisation i det konkrete tilfælde at blive blind for, hvordan ledelse som disciplin trækker på kønnede forestillinger og forventninger. Det er en forskningsmæssig opgave at løfte blikket fra individniveau og sætte fokus på den kultur og de normer, der på et strukturelt plan er med til at skabe mulighedsbetingelserne for organisatorisk diversitet.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til? 

Mangfoldighedsledelse som forskningsområde inden for organisationsstudier er begyndt at få momentum herhjemme og i særdeleshed i mit miljø på CBS. Diversitetsforskningen er dog generelt længere fremme og har en anseelig betydning og tyngde internationalt. Så rejsestipendiet skal bl.a. gå til et ophold hos professor Alison Pullen ved Macquarie University i Sydney for at blive en del af hendes forskningsmiljø. Ambitionen er sammen at skrive artikler til internationale tidsskrifter på baggrund af min empiri. Jeg skal ved samme lejlighed være co-chair til Gender, Work and Organization-konferencen på mit eget forskningsspor om samtidsproblematikker vedrørende mangfoldighed, inklusion og (u)ligestilling.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er mit arbejde. En kliché, men sådan går det, når man er så privilegeret, at arbejde og personlige interesser smelter sammen. Men når jeg ikke lige er på CBS eller ude i felten, kan du typisk finde mig til crossfit eller på Øresund i en turkajak. Jeg læser alt for mange bøger (en arbejdsskade?) og nyder at rejse, opleve og opleve verden med min mand. Jeg er født og opvokset der, hvor man ifølge en TV2-dokumentar er på røven, nemlig Nakskov. Og så er jeg en af de typer, som snakker med sin kat, der i øvrigt er opkaldt efter den slovenske filosof og psykoanalytiker Slavoj Žižek.

Fagområde

Organisationsstudier og mangfoldighedsledelse

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Organisation

Gymnasium / bopælskommune

CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (hhx) / Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 3151 6485, e-mail: jfc.ioa@cbs.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018