Mattias Skipper

Ph.d-studerende, BA

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Et erkendelsesteoretisk studie af højere-ordens-evidens

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Mattias Skipper

Mit ph.d.-projekt handler om, hvordan vi bør revidere vores holdninger og overbevisninger i lyset af såkaldt højere-ordens-evidens. Højere-ordens-evidens er evidens vedrørende vores egne evner eller mangel på samme til rationelt at analysere og drage konklusioner fra vores øvrige evidens. Hvis jeg eksempelvis lærer, at 9 ud af 10 personer overvurderer deres egen intelligens, giver det mig grund til at tvivle på, at jeg er lige så intelligent, som jeg går rundt og tror. Eller hvis jeg finder ud af, at min dygtige lægekollega udskriver antibiotika langt sjældnere, end jeg gør, giver det mig grund til at betvivle min egen udskrivningspraksis. I begge tilfælde er min tvivl foranlediget af højere-ordens-evidens, som indikerer, at mine oprindelige overbevisninger ikke var tilstrækkeligt rationelle eller velbegrundede.

Interessen for højere-ordens-evidens har været stigende blandt erkendelsesteoretikere henover de seneste 10-15 år. Ikke desto mindre mangler vi stadig en basal teoretisk forståelse af, hvordan højere-ordens-evidens virker og interagerer med anden evidens. En af mine primære ambitioner er at bidrage til udviklingen af en generel teoretisk ramme, som kan facilitere videre undersøgelser af, hvilken rolle højere-ordens-evidens spiller i forskellige videnskabelige og dagligdags kontekster.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under min kandidatuddannelse arbejdede jeg sammen med mine nuværende vejledere lektor Asbjørn Steglich-Petersen og adjunkt Jens Christian Bjerring på et projekt, der skulle forsøge at kaste nyt lys over et spørgsmål, som har optaget mange filosoffer i de senere år: Hvordan bør vi forholde os til det faktum, at andre mennesker, som ofte er lige så velinformerede og intelligente som os selv, er uenige med os på på en lang række politiske, religiøse og moralske spørgsmål? Det projekt ledte til et mere generelt spørgsmål: Hvordan bør vi i det hele taget revidere vores holdninger og overbevisninger i lyset af højere-ordens-evidens, såsom uenighed? Sådan blev min interesse for højere-ordens-evidens vakt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de primære udfordringer ved mit projekt er, at vi endnu ikke har en basal teoretisk ramme, som kan hjælpe os med at forstå, hvilken rolle højere-ordens-evidens spiller i forskellige epistemiske kontekster. Et af de langsigtede mål med min forskning er derfor at bidrage til udviklingen af en generel teori om, hvordan højere-ordens-evidens får sin epistemiske relevans, og hvordan højere-ordens-evidens interagerer med andre typer af evidens. Perspektiverne i sådan en teori er store: En grundlæggende forståelse af højere-ordens-evidens er ikke blot af teoretisk interesse, men har potentiale til at kunne belyse en lang række praktiske problemstillinger vedrørende politisk og religiøs uenighed, modstridende ekspertudsagn, tendentiøse beslutningsprocesser etc.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til? 

EliteForsk-rejsestipendiet vil primært gå til finansiering af to længerevarende ophold hos internationalt førende forskningsgrupper inden for erkendelsesteori ved Oxford University og Massachusetts Institute of Technology. Formålet med opholdene er dels at tilegne mig ny viden og nye metoder, dels at etablere et internationalt netværk, som kan danne grobund for fremtidige forskningssamarbejder. Derudover vil en del af stipendiet dække omkostninger i forbindelse med deltagelse i relevante konferencer i ind- og udland.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har en forkærlighed for teoretisk fysik, som jeg forsøger at pleje, når jeg har brug for en konstruktiv overspringshandling. Derudover tilbringer jeg så meget tid som muligt på to hjul sammen med mine holdkammerater i Aarhus Studenternes Cykelklub. Jeg kan også finde på at traktere mit klaver eller fyre op under elguitaren, hvis jeg vil udfordre mine naboers tålmodighed. Og så er jeg storforbruger af standupcomedy og mørk chokolade.

Fagområde

Erkendelsesteori

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Filosofi og Idehistorie

Gymnasium / bopælskommune

Herning Gymnasium / Aarhus

Kontaktoplysninger

E-mail: filmsr@cas.au.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018