Gå til indhold

Raune Frankjær

Ph.d.-stipendiat, M.A.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Teknologi i kropsbårne materialer – hvad fortæller den os om vores omgivelser

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Raune Frankjær

Mit ph.d.-projekt handler om, hvordan nye digitale teknologier, såkaldte wearables, kan give os en rigere forståelse af den biologiske verden omkring os. Digital teknologi er i stigende grad allestedsnærværende og integreret i analoge materialer, såsom tekstiler, antager den nu hidtil ukendte former. Mit forskningsprojekt bidrager med erkendelse af usete potentialer i den digitale udvikling, fordi det stiller det kritiske spørgsmål: Hvad sker der, hvis vi bruger teknologien til at lade verden tale tilbage til os, i stedet for at betvinge den på vores præmisser?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i menneskets forhold til omverdenen og kritisk over for den rovdrift på naturen, vores forbrugskultur indebærer, og de alvorlige økologiske konsekvenser, som følger deraf. Mit hovedmål er at mediere det ikke-menneskelige på en måde, som gør det håndgribeligt – i bogstavelig forstand – for den menneskelige forståelse, med henblik på at fremme vores forhold til de biologiske omgivelser. Her byder de nye digitale teknologier, integreret i fysiske materialer båret direkte på kroppen, på en lang række spændende og uudforskede tilgange og muligheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring er nok den enorme bredde, der ligger i projektet. Det rækker fra at skulle mestre anvendt teknologi, såsom digitale tekstiler og programmering, til at forstå kroppens sanseapparat, og hvordan vi kommunikerer og lærer, til hvordan vi interagerer både med hinanden og vores omverden, kunstig som naturlig, og de andre levende arter, som vi deler den med.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

Et EliteForsk-rejsestipendium vil muliggøre et længerevarende ophold ved Design Research Lab ved Universität der Künste, Berlin, hvor jeg vil have mulighed for at videreføre det ressourcekrævende arbejde med fysisk-digitale prototyper og installationer. Endvidere kan mit ophold ved Design Research Lab bidrage til dansk forskning med et øget indblik i praksisbaserede og industrinære udviklingsmetoder i et hurtigt voksende felt inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Fagområde

Interaktionsdesign / Physical Computing

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Kommunikation, Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er uddannet fotograf og har boet i Sydafrika i en lang årrække, hvor jeg bl.a. har drevet min egen virksomhed inden for design og brugskunst. Min kandidatgrad (M.A.) i digitalt design tog jeg i Tyskland. Jeg bor nu i Aarhus sammen med min datter.

Gymnasium / bopælskommune

Høng Gymnasium / Aarhus

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 8716 2663, e-mail: frankjaer@cc.au.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. februar 2018