Alison E. Holm

Ph.d.-studerende, MSc, CEMS MIM

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Multinationale selskabers varetagelse af civilsamfundets krav

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Alison E. Holm.jpg

Mit forskningsprojekt fokuserer på, hvordan multinationale selskaber reagerer på en påstand om uansvarlig forretningsførelse, f.eks. i forbindelse med menneskerettigheder og arbejdsnormer. Med udgangspunkt i institutionel- og stakeholder-teori skal mit ph.d.-projekt afdække, hvordan multinationale selskaber håndterer sådanne påstande. 

Første del af projektet undersøger, hvad der ligger til grund for multinationale selskabers tilknytning til det omkringliggende samfund, når problemer relateret til ansvarlig forretningsførelse opstår. Derudover kigger jeg på betingelserne for at opnå enighed mellem virksomheder og samfundet, når de står over for disse udfordringer. Anden del af projektet er en mere generel undersøgelse af, hvordan de multinationale selskaber bruger ledelsesværktøjer til at håndtere relationerne til de mange aktører på tværs af landegrænser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har arbejdet for OECD som politisk analytiker med området ’ansvarlig forretningsførelse hos multinationale selskaber’. Her indså jeg, at mange store virksomheder ikke vidste, hvad de skulle gøre, når de blev mødt med krav fra samfundet. Det strategiske fokus har udviklet sig fra kun ’at tilfredsstille aktionærer’ til at adressere krav fra det omkringliggende samfund. Ikke desto mindre kæmper virksomheder – herunder multinationale selskaber – der opererer i komplekse omgivelser, med at varetage sådanne forskellige (og til tider modsatrettede) krav. Jeg vil gerne give disse virksomheder mere forskningsbaseret rådgivning angående det at forene virksomheds- og samfundsinteresser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nogle af problemerne udledt fra mine data er ekstremt vigtige, da de omhandler skader på individer og samfund. Som forsker i international business og global strategi er mit fokus at hjælpe virksomheder til bedre at forebygge og håndtere disse situationer, fordi jeg har et grundlæggende ønske om at undgå skadelige situationer i fremtiden. Det kræver fleksibilitet og kritisk stillingtagen, da jeg skal forstå virksomhedernes bekymringer og samtidig erkende risici ved skadelig virksomhedsadfærd.

For at have føling med feltet anser jeg interviews og feltarbejde som et uundværligt supplement til kvantitative undersøgelser. Derved kommer jeg også ud af elfenbenstårnet.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Takket være EliteForsk-rejsestipendiet kan jeg besøge Stanford University i seks måneder og få mest muligt ud af denne oplevelse. Som gæsteforsker vil jeg få adgang til et aktivt forskningsmiljø og skabe tætte relationer til eliteforskere samt andre lovende stipendiater. Jeg får også muligheden for at styrke min metodiske og teoretiske viden, som vil højne kvaliteten af min ph.d.-afhandling og andre forskningsprojekter i fremtiden. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg er både franskmand og amerikaner og er opvokset i en tosproget og multikulturel familie i en forstad til Paris. Uden for skolen har jeg sunget i klassiske kor og har mødt nogle af mine bedste venner gennem musikken. Når jeg ikke arbejder på min ph.d.-afhandling, kan jeg godt lide at fotografere motiver i bybilledet.

Fagområde

International business

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Innovation

Bopælskommune

København

Kontaktoplysninger

Email: aho.si@cbs.dk

Senest opdateret 26. februar 2020