Anders Aamand

Ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Mere effektive algoritmer til beregninger og håndtering af data.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anders Aamand

I modsætning til os mennesker, hvis tankerækker er relativt ustrukturerede, og som ofte rammes af spontane inspirationer, arbejder computere systematisk efter procedurer, som vi kalder algoritmer. Når en computer skal lave en beregning, som at sortere en liste af tal eller finde den korteste rute til den nærmeste burgerbar, følger den slavisk algoritmen. I princippet ville et enfoldigt, men meget tålmodigt menneske kunne gøre det samme – der er ikke behov for geniale indfald.

Min forskning er rettet mod at finde bedre algoritmer. Ikke alle er nemlig lige gode. En algoritme skal helst producere det rigtige svar og gerne have en god køretid, altså bruge færrest mulige beregninger. En algoritme med en god køretid kan håndtere langt større probleminstanser end langsommere algoritmer. Det sparer både tid og energi, så da mange fundamentale algoritmer går igen i rigtig mange computerprogrammer, kan selv små forbedringer få stor betydning i praksis.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Min interesse for matematik startede i gymnasiet, hvor jeg deltog i Georg Mohr-Konkurrencen (en national matematikkonkurrence for gymnasieelever) og sidenhen i Den Internationale Matematikolympiade. Meget gymnasiematematik handler om ’at regne ting ud’, men ved træningen op til konkurrencerne lærte jeg, at matematik også er glæden ved at opdage nye og overraskende sammenhænge og løse udfordrende problemer, som ikke kan angribes efter en standardopskrift. Min interesse blev specielt fanget af kombinatorik og diskret matematik og en ét-årig masteruddannelse på Cambridge University gav mig mulighed for at pleje den interesse.

Den vigtigste motivation er den glæde, en ny indsigt eller forståelse giver. Og så i øvrigt det forskningsmæssige og sociale miljø, jeg er en del af, med kloge og rare kollegaer, der er inspirerende at bryde hoveder med.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Meget af min forskning drejer sig om at repræsentere data ved hjælp af såkaldte hashfunktioner. Jeg tænker ofte på data som en samling bolde i forskellige farver, som skal fordeles i spande ved hjælp af hashfunktionen. Hvis jeg senere bliver spurgt, om en given bold var en del af min data, kan jeg med hashfunktionen beregne, hvilken spand den i så fald ligger i. En helt tilfældig hashfunktion vil med stor sandsynlighed fordele boldene nogenlunde ligeligt i spandene, men den ville kræve alt for meget lagerplads at repræsentere. I praksis benytter man derfor pseudotilfældige hashfunktioner, som kræver mindre plads. Faren er dog, at de afhængigt af formålet ikke altid er kraftfulde nok. Det er en interessant opgave samt en stor forskningsmæssig udfordring at finde ud af, hvor kraftfulde hashfunktioner man har brug for i forskellige sammenhænge.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet skal primært bruges til et studieophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA, fra marts 2019 til september 2019, hvor jeg får mulighed for at arbejde sammen med nogle af verdens mest talentfulde ph.d.-studerende og forskere inden for mit forskningsfelt. Forhåbentlig vil opholdet resultere i spændende forskningsresultater med nye samarbejdspartnere samt nye kontakter og venskaber.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er en social og udadvendt person, og jeg elsker at bruge tid med mine venner, familie og kæreste Laura, som jeg bor med på Indre Nørrebro. Jeg er glad for at rejse og har været på flere ture rundt i verden. Dels med min familie, da jeg var barn, og sidenhen med venner og kæreste på f.eks. vandreture i Georgien og Grønland og interrail i Balkanlandene. Jeg læser bøger, spiller badminton, eksperimenterer i køkkenet med surdej og nyder at løbe. Og sidst – men ikke mindst – er jeg en habil tryllekunstner. 

Fagområde

Diskret matematik i teoretisk datalogi

Forskningsinstitution

Basic Algorithms Research Copenhagen (BARC), Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Gymnasium/bopælskommune

Ingrid Jespersens Gymnasieskole/Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

aa@di.ku.dk

Senest opdateret 26. februar 2020