Anne Maj van der Velden

Ph.d. studerende, cand. psych.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt  

Psykologiske, neurale og molekylærbiologiske mekanismer ved effektiv forebyggelse af tilbagevendende depression

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Anne Maj van der Velden

Depression er ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO blandt de største sygdomsbyrder på verdensplan og tager ofte en kronisk form med hyppige tilbagevendende episoder. Selv de bedst validerede farmakologiske og psykologiske behandlinger kan blot halvere risikoen for tilbagefald. Videnskaben har endnu en begrænset forståelse af, hvorfor nogle mennesker har en øget risiko for at udvikle tilbagevendende depressioner, og mekanismerne bag effektiv behandling. Vi vil derfor identificere neurale, molekylærbiologiske og psykologiske faktorer relateret til tilbagefaldsrisiko samt markører og mekanismer bag effektiv behandling med mindfulness-baseret kognitiv terapi og antidepressiv medicin.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?  

Det startede med en undren over den hyppige og stigende forekomst af depression. Jeg var fascineret af evolutionær psykologi og teorier om, at tendenser til at ville undgå fare og tab skal spille en rolle for sårbarhed for depression. Samtidigt blev jeg fascineret af forskning, der viste, at neurale og biologiske sårbarhedsmønstre i langt højere grad end tidligere troet er dynamiske og påvirkes af miljøet og psykologiske faktorer. Ambitionen om at bidrage til at forstå disse interaktioner og mulighederne for at forbygge depression inspirerede mig til at lave dette ph.d.-studie.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?  

Årsagsvirkningssammenhænge er komplekse. Dertil mangler vi værktøjer til at bygge bro mellem psykologiske og biologiske forklaringsniveauer. For at øge forståelsen af, hvordan psykologiske og biologiske faktorer spiller sammen i effektiv behandling hos forskellige individer, har vi brug for tværfagligt samarbejde mellem den psykologiske, biologiske og neurovidenskabelige forskning. Ved at undersøge markører for behandlingsrespons samt søge indsigt i vigtige virkningsmekanismer på tværs af psykologisk og medicinsk behandling har vi mulighed for at optimere fremtidig klinisk praksis og individualisere behandling af depression.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

Det er en stor ære at modtage en så betydningsfuld pris for ens forskning. Rejsestipendiet skal bruges til et længerevarende ophold ved Oxford University i Storbritannien og et kortere ophold ved Harvard Medical School. Her skal jeg samarbejde med førende hjerneforskere og depressionsforskere om at lave analyser af hjernens funktion og struktur før og efter behandling samt kortlægge, hvilke faktorer der bedst kan forudsige risikoen for at få tilbagefald af depression.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op på landet i en lille landsby syd for Aarhus. Jeg har læst min kandidatgrad i psykologi på Københavns Universitet, hvorefter jeg flyttede til Aarhus, hvor jeg nu bor sammen med min mand Alex fra Holland og mine tresprogede døtre. I min fritid fylder min familie meget. Jeg er desuden glad for at meditere, løbe ture i naturen, skrive, tegne og fotografere.

Fagområde

Klinisk Psykologi, Psykiatri, Neurovidenskab

Forskningsinstitution 

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, hvor jeg er tilknyttet dels Interacting Minds Centre (IMC), Centre for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN) og Dansk Center for Mindfulness.

Gymnasium/bopælskommune

Horsens Statsskole/Aarhus Kommune

Kontaktoplysninger

am.vandervelden@cas.au.dk

Senest opdateret 26. februar 2020