Hadar Gafni

Ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Alternative metoder til at finansiere iværksætteri med fokus på kvindelige iværksættere og iværksættere fra lavindkomstlande.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Hadar Gafni

Jeg vil undersøge alternative metoder til at finansiere iværksætteri som en løsning til dem, der bliver negligeret af risikovillige investorer og pengeinstitutter – mest kvinder og iværksættere fra lavindkomstlande. Først undersøger jeg crowdfunding, der anses for at demokratisere finansieringsprocesserne inden for iværksætteri, fordi de finansielle beslutninger tages af de mange i stedet for de få. Derefter kigger jeg nærmere på långiveradfærd på en crowdfunding-platform, som understøtter mikrofinansieringsbanker, hvis kunder er fattige iværksættere, der ikke har mulighed for at bruge traditionelle banker. Jeg afslutter min afhandling ved at undersøge, hvilken effekt det at tilbyde finansielle ydelser til iværksættere i udviklingslande har på deres evne til at starte en virksomhed.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Internettet har introduceret mange nye finansieringsmuligheder, og jeg er meget fascineret af en verden, hvor iværksættere nemt kan gøre ideer til virkelighed – uanset om det er en dansk kvinde med en fantastisk ide til teknologisk udvikling eller en mand fra Tanzania, der har opfundet noget, der kan forbedre livsbetingelserne i lokalsamfundet. Iværksætteri driver udvikling, og jeg vil gerne leve i en verden, hvor mennesker har mulighed for at starte deres egen virksomhed uafhængigt af køn eller hjemland. Jeg håber på at kunne bidrage lidt til at realisere denne verden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Danmark er kendt for sine databaser over virksomheder og befolkningen, som forskere kan anvende i dybdegående undersøgelser. Desværre er sådanne data ikke tilgængelige i udviklingslande, hvor detaljerede undersøgelser om forskellige samfunds heterogenitet er efterspurgte. Jeg skal tage smarte og kreative metoder i brug for at overvinde disse begrænsninger.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig en unik mulighed for at besøge de bedste institutioner i verdenen, der forsker i iværksætteri, udvikling og relationen herimellem. At omgås topforskere og praktikere vil forbedre omfanget og dybden af min forskning, da de kan dele deres viden og ressourcer med mig. En anden fordel er, at akademiske kredse vil blive gjort opmærksomme på mit projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg blev født i Tel Aviv, Israel, hvor jeg voksede op med to kærlige forældre og en lillebror. Før jeg kom til København, har jeg boet i London og Barcelona og arbejdet som virksomhedskonsulent og økonomichef i en israelsk-palæstinensisk NGO. Når jeg ikke arbejder med regressionsanalyse på mit kontor, kan jeg findes i en af Københavns koncertsale, eller også spiller jeg en sang for min kæreste på min guitar.

Fagområde

Økonomi og iværksætteri

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Innovation

Bopælskommune

Frederiksberg 

Kontaktoplysninger

hg.si@cbs.dk

Senest opdateret 26. februar 2020