Gå til indhold

Kasper Glerup Lauridsen

Læge, ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Hjertestop på hospital: studier om hjertestophold

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Kasper Glerup Lauridsen

Mit ph.d.-projekt omhandler hjertestopbehandling på hospital. Hvert år rammes ca. 3.400 danskere af hjertestop på hospital, og kun en ud af tre overlever. For at flere kan overleve, er det vigtigt, at et hold af tværfagligt sundhedspersonale, kaldet et hjertestophold, hurtigt kommer frem og giver avanceret hjertelungeredning. For at behandlingen kan foregå optimalt, skal hjertestopholdet fungere som et toptrænet pitstop-team i Formel 1. Min forskning kombinerer data fra danske registre, spørgeskemaer, simulerede hjertestop og kliniske studier. Herved skal vi undersøge, hvordan organiseringen af hjertestopholdet påvirker kvaliteten af genoplivningen og overlevelsen, samt hvordan vi optimerer hjertestopbehandlingen, så flere kan overleve et hjertestop i fremtiden.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?  

Med en baggrund som svømmetræner og livredder fandt jeg hurtigt en interesse for genoplivning. Allerede tidligt på medicinstudiet kom jeg i kontakt med min nuværende hovedvejleder, professor Bo Løfgren, som introducerede mig til forskning. Herefter blev jeg indskrevet på et forskningsår. Forskningsåret gav både en rigtig god faglig introduktion til forskning og lærte mig samtidig, hvor spændende det er at drive et forskningsprojekt. At forske er en blanding af at fordybe sig, lede projekter og gøre en forskel for menneskeheden – det kan vist ikke blive bedre?

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?  

Hjertestop sker uventet, på alle tidspunkter af døgnet og overalt på hospitalet. Desuden er hjertestoppatienterne ikke ved bevidsthed. Derfor er det særdeles udfordrende at lave kliniske studier på hjertestoppatienter sammenlignet med mange andre patienter, som man kan spørge og undersøge i et ambulatorium i almindelig dagtid. Det betyder, at vi i større grad bliver nødt til at være kreative og bruge andre metoder, når vi vil undersøge, hvordan vi kan forbedre hjertestopbehandlingen. I dette studium vil vi kombinere flere forskellige metoder til at undersøge hjertestopbehandlingen. Dermed håber vi både at bidrage til bedre internationale anbefalinger for hjertestopbehandling på hospital, og at flere patienter overlever hjertestop på hospital.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

EliteForsk-rejsestipendiet skal bruges til et ophold ved Children’s Hospital of Philadelphia og University of Pennsylvania, USA. Her skal jeg arbejde sammen med verdens førende forskere indenfor genoplivning og igangsætte et multicenter-studium, der skal undersøge, om standardiseret kommunikation kan forbedre kvaliteten af hjertestopbehandlingen på hospitaler. Det betyder, at jeg kommer til at have adskillige korte rejser til Children’s Hospital of Philadelphia og øvrige samarbejdende institutioner i hele Nordamerika.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg kommer fra Aalborg, og flyttede til Aarhus i 2009 for et job som cheftræner i en svømmeklub. Sideløbende med trænergerningen startede jeg på medicinstudiet, som jeg blev færdig med i sommeren 2018. Trænergerningen er nu byttet ud med forskning. Dog har jeg stadig løbende kontakt med svømmemiljøet og bruger gerne min fritid med andre sportsaktiviteter og madlavning, når jeg ikke er sammen med min kæreste.

Fagområde

Lægevidenskab

Forskningsinstitution

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Gymnasium/bopælskommune

Nørresundby Gymnasium/Aarhus

Kontaktoplysninger

kglerup@clin.au.dk

Senest opdateret 26. februar 2020