Gå til indhold

Katarina Hovden

Ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

At tage naturens rettigheder og menneskerettigheder alvorligt – at balancere rettigheder i et økologisk paradigme

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?  Katarina Hovden

Projektet analyserer den innovative retsudvikling, som har fundet sted i flere lande de seneste år, f.eks. i Ecuador, New Zealand, Indien og USA. Her har naturen fået status som et retssubjekt og er i enkelte tilfælde blevet tildelt egne rettigheder. Retsudviklingen er et udtryk for en grundlæggende omstrukturering af de traditionelle juridiske systemer med formålet bedre at kunne imødekomme bæredygtighed og udligne global ulighed. For at kunne forstå, hvorvidt naturens rettigheder kan have indflydelse på den eksisterende retlige struktur, udforsker projektet forholdet mellem naturens rettigheder og menneskerettigheder i jurisdiktioner, anerkendende begge kategorier af rettighedshavere. Når konflikter opstår (som de ofte gør), hvis rettigheder vil da få fortrinsret og under hvilke omstændigheder?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?  

Et valgfag om miljølovgivning havde skuffet mig. Langt de fleste miljømæssige retlige rammer var enten utilstrækkelige til at håndtere komplekse miljøsager og var blinde for eller uvillige til at adressere hovedårsagerne (globale produktions- og forbrugssystemer, statslige og private interesser i erhvervslivet). En artikel af Christopher D. Stone ”Should Trees Have Standing?” åbnede mine øjne for den magt-dynamik, som er indlejret i retlige strukturer, og gav den erkendelse, at loven kan anvendes kreativt på et strukturelt plan i et forsøg på udfordre status quo.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Love, der anerkender naturens rettigheder, repræsenterer et forsøg på at udfordre den juridiske karakterisering af naturen (retten fratager naturen dens handlekraft gennem genstandsgørelse i retten) og de magtstrukturer, som er indlejret i lov. Dette sker f.eks. gennem korporativ hegemoni og ejendomsrettigheder samt vores ubestridte besættelse af økonomisk vækst, som driver socioøkonomisk uretfærdighed og den udbredte ødelæggelse af naturen. En udfordring i mit projekt er at forstå, om anvendelse af juridiske rettigheder som værktøj vil være tilstrækkelig kraftfuldt til at infiltrere eksisterende retlige strukturer. Min hypotese er, at den juridiske formulering af nye rettigheder ikke er tilstrækkelig i sig selv; normative relationer/forhold og hierarkier er lige så vigtige. En anden udfordring er at kæmpe mod århundrede gamle forestillinger om grænserne for moralsk status og retsevne.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

EliteForsk-rejsestipendiet vil understøtte et forskningsbesøg ved Harvard Law School, hvor jeg har indgået en aftale om at mødes og arbejde med ledende forskere på tværs af yderst relevante forskningsprogrammer (på deres Law School m.v.) og vil opnå uvurderlig inspiration til især de teoretiske dele af mit ph.d.-projekt. Stipendiet vil således give mig mulighed for at etablere afgørende forbindelser med hensyn til fremtidigt forskningssamarbejde. Endvidere vil jeg deltage i møder i FN’s generalforsamling og møde forskere og de samfundsaktører, som arbejder for naturrettigheder i hele USA.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg er opvokset i Norges bjergrige, blæsende og regnfulde vestkyst, hvor jeg har tilbragt det meste af min barndom. København er ikke meget anderledes, bortset fra de manglende bjerge. Min familie flyttede til England, da jeg var teenager, og der blev jeg boende, eftersom jeg blev tilbudt en plads på University of Cambridge. Jeg har siden boet i Nepal, Australien, Holland og på Jamaica. Jeg rejser ofte, eftersom min kære familie og venner er spredt over hele verden. Når jeg er hjemme, dyrker jeg yoga.

Fagområde

Jura

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS)

Gymnasium/bopælskommune

Allerton High School i Leeds, Storbritannien

Kontaktoplysninger

katarina.hovden@jur.ku.dk

 

Senest opdateret 26. februar 2020