Gå til indhold

Kristian Knakkergaard Nielsen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i fysik

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Dynamik af urenheder i kvantegasser

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Kristian Knakkergaard Nielsen

Urenheders opførsel spiller en central rolle for en lang række fænomener, såsom metallers ledningsevne og dannelse af regn i atmosfæren. Fokus har indtil for nylig hovedsageligt været på urenhedernes statiske egenskaber. Vi ved derfor meget lidt om deres dynamik – dvs. urenheders opførsel, når de ikke er i ligevægt.

Mit ph.d.-projekt handler netop om at beskrive, hvordan urenheder i kvantegasser opfører sig dynamisk. I mit tilfælde hvordan et atom, urenheden, bevæger sig igennem en kvantegas bestående af en anden type ultrakolde atomer. I særdeleshed er jeg interesseret i, hvilke dynamiske processer der bringer en urenhed i ligevægt, og hvordan særlige egenskaber ved den bagvedliggende kvantegas har indflydelse på, hvor hurtigt det går.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

I gymnasiet fik jeg takket være to entusiastiske lærere i fysik og matematik mulighed for at lave studieretningsprojekt inden for kvantemekanik. Projektet gik ud på at vise, at hvis man ved meget præcist, hvor en partikel er, ved man fundamentalt mindre om, hvor hurtigt den bevæger sig. Siden da har jeg været betaget af de spøjse fænomener, der opstår på den mikroskopiske skala. For mig er det enormt motiverende at bringe min egen og andres forståelse af naturens gøren og laden en anelse videre.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er to afgørende udfordringer ved mit projekt. Den ene er at beskrive rumlige korrelationer mellem urenheder. Altså hvordan påvirker det én urenhed, at en anden er til stede et andet sted i gassen? Nu kan urenhederne ikke kun vekselvirke med gassen, men også med hinanden. Den anden store udfordring er at koble beskrivelsen af, hvordan gassen og urenheden vekselvirker med hinanden sammen med, hvordan de vekselvirker med lys. Samspillet mellem disse to typer af vekselvirkninger åbner en masse nye muligheder og udfordringer.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

Rejsestipendiet vil for mig muliggøre at besøge og arbejde hos internationalt førende forskningsgrupper uden for Danmark. Særligt Harvard University, som har et fantastisk levende forskningsmiljø, hvor jeg kan udveksle idéer med andre ph.d.-studerende og postdocer inden for mit forskningsfelt. Derudover er der flere ledende eksperter både inden for kvanteurenheder og kvanteoptik, de to centrale aspekter af mit ph.d.-projekt. Stipendiet giver altså en unik mulighed for at dygtiggøre mig og profilere mig selv i forskningen.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op på en gård i Thy, hvor mine forældre stadig bor. Jeg lærte i en ung alder at passe grise og køre traktor for at hjælpe til. Efter at have afsluttet gymnasiet flyttede jeg til Aarhus. Her har jeg boet på kollegium og i et mindre kollektiv, hvor jeg har fået smag for fællesspisning, brætspil og lange snakke om alt mellem himmel og jord. I øjeblikket bor jeg i Aarhus Ø med min kæreste. Jeg nyder at lave og spise god mad, se film og være til diverse musikfestivaler og koncerter.

Fagområde

Teoretisk fysik

Forskningsinstitution

Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet

Gymnasium/bopælskommune

Gik på Thisted Gymnasium i Thisted Kommune/bopæl i Aarhus. 

Kontaktoplysninger

kristianknakkergaard@phys.au.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2020