Peter Marstrand

Læge, ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Udforskning og behandling af rytmeforstyrrende arvelige årsager til hjertestop

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Peter Marstrand

Mine ph.d.-projekter omhandler en arvelig hjertesygdom, der hedder langt QT-syndrom. Cirka 500 personer i Danmark har sygdommen, som skyldes mutationer i hjertets saltkanaler. Disse arvelige ændringer forårsager en elektrisk instabilitet i hjertet, der giver en øget risiko for kortslutning/hjertestop. Denne risiko er mest udtalt ved pludselige pulsændringer, hvilket på bemærkelsesværdig vis især ses ved pludselige, høje lyde, svømning i koldt vand og psykisk ophidselse.

Min ph.d. undersøger de dynamiske elektriske ændringer i hjertet under påvirkning fra disse udløsende årsager og effekten af betablokkere på disse. Desuden undersøger vi, om vi ved at øge saltet kalium i blodet kan udligne instabiliteten i hjertet og dermed undgå hjertestop hos disse patienter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Min interesse for fysiologi startede allerede i gymnasiet, hvor jeg havde en inspirerende biologilærer på A-niveau. Denne interesse for uoverskuelige illustrationer over hormoner og elektriske systemer fortsatte på medicinstudiet, hvor jeg for cirka seks år siden var heldig at møde en ung, dygtig hjertelæge, som siden har fungeret som min hovedvejleder. Her er det utroligt givende at se vores projekter gøre en direkte forskel for vores patienter og deres familier, og så er forskning en dynamisk, kreativ proces, som sikrer en konstant personlig udvikling.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Langt QT-syndrom er en relativt sjælden sygdom, hvilket i sagens natur er en god ting, men en udfordring i forhold til forskningen. Heldigvis har vi mødt stor velvillighed til at deltage i vores forskellige projekter. Her har især argumentet om at hjælpe andre og især børnene i familien vægtet højt hos forsøgsdeltagerne.

Den viden, projekterne genererer, har dog også et større formål. De samme salt-kanaler i hjertet påvirkes nemlig af forskellige typer af medicin, f.eks. antibiotika og psykiatrisk medicin. Især har typer af antidepressiv medicin vist sig at kunne lave elektrisk instabilitet med øget risiko for hjertestop til følge. Vi er derfor nu i gang med at bruge vores viden fra den sjældne arvelige form til at forstå risikoen for hjertestop udløst af medicin, som flere hundrede tusinder i Danmark tager.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet muliggør et seks måneders ophold på en højt specialiseret hjerteafdeling på Brigham and Women’s Hospital i Boston, som er en del af Harvard Medical School. Her glæder jeg mig til at lære af og samarbejde med nogle af verdens førende forskere, hvor min indre, kreative nørd især ser frem sig til at lære om machine learning og få adgang til globale hjerteregistre. Alt dette skulle gerne plante kimen til en stor vidensdeling på tværs af landegrænser, som vil komme vores patienter til gavn.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Ringsted og kommer fra en aktiv familie med to storesøstre. Min trygge base har betydet, at jeg bliver ved med at søge nye udviklingsmuligheder og ikke er bange for at fejle. Denne indstilling førte mig til medicinstudiet i København, hvor jeg mødte mit livs kærlighed, som siden er blevet min hustru samt mor til vores dreng på nu 1½ år. Vi elsker at rejse, og heldigvis har vi fået mulighed for, at alle tre at kunne tage afsted på eventyret i Boston sammen.

Fagområde

Hjertemedicinsk forskning med fokus på arvelige hjertesygdomme og pludselig død.

Forskningsinstitution

Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, Region Hovedstaden

Gymnasium/bopælskommune

Haslev Gymnasium/Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

pmarstrand@hotmail.com
 

Senest opdateret 26. februar 2020