Gå til indhold

Indstilling af Dorthe B. Ravnsbæk

Dorthe B. Ravnsbæk er kemiker og forsker i udviklingen af nye materialer, der kan forbedre ydeevnen og holdbarheden af genopladelige batterier – for eksempel litium- og natriumionbatterier.

Sammen med sin forskningsgruppe arbejder hun på at forstå sammenhængen mellem de metoder, der bruges til at fremstille materialerne i laboratoriet, deres struktur på nano- og atomarskala og materialernes egenskaber. Gennem en række kemiske syntesemetoder fremstiller hun batterimaterialer, der anvendes i mo-delbatterier, hvis ydeevne bliver testet i laboratoriet ved brug af avancerede må-lemetoder som bl.a. røntgenspredning, elektron mikroskopi og termisk analyse. Det giver viden om den kemiske sammensætning, og hvordan materialet ser ud helt ned på det atomare niveau. Specifikt fokuserer Dorthe B. Ravnsbæk og hen-des forskningsgruppe på at undersøge, hvordan et batteri ændrer sig, mens det af- og oplades. Til at undersøge det har hendes forskningsgruppe udviklet specielt udstyr, der kræver så stærk røntgenstråling, at målingerne ikke kan laves i Dan-mark, men foregår ved store acceleratorer i bl.a. USA, England og Tyskland.

Internationalt er Dorthe B. Ravnsbæks forskning anerkendt for at være en del af den absolutte frontlinje inden for området. Hun har udviklet metoder, der flytter opdagelsen af nye batterier fra ”trial and error” til rationelt design. Hendes resul-tater har genereret en helt ny forståelse af batterimaterialernes tilstand under drift, og dette nybrud har åbnet op for teknologisk udnyttelse af nye bæredygtige materialer, der hidtil er blevet betragtet som uegnede pga. deres mangel på strukturel orden.

Dorthe B. Ravnsbæk har publiceret 74 fagfællebedømte artikler i prestigefyldte tidsskrifter inden for materialevidenskab. Yderligere formidler hun også sin forskning i et bredere perspektiv og har publiceret 14 populærvidenskabelige ar-tikler. Hun inviteres ofte til at give foredrag på internationale konferencer og universiteter. Hun er blevet tildelt adskillige forskningsbevillinger, bl.a. en Sapere Aude-Forskningsleder-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, en Villum Young Investigator-bevilling samt bevillinger fra Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet og NordForsk. Hendes forskning er desuden blevet anerkendt med den prestigefulde Grundfos Prize i 2021, ligesom hun modtog L’Oreals Women in Science International Rising Talent Award i 2016.

Dorthe B. Ravnsbæk er 39 år. Hun fik sin ph.d.-grad fra Aarhus Universitet i 2011. Efter et kort postdoc-forløb samme sted var hun postdoc ved ét af verdens førende tekniske universiteter, Massachusetts Institute of Technology, i 2012-2014. Efterfølgende var hun først ansat som lektor på Aarhus Universitet i 2014-2015 og opbyggede derefter en forskningsgruppe ved Syddansk Universitet, hvor hun var ansat frem til 2021. Her fik hun i øvrigt prisen som årets underviser. I 2021 blev hun udnævnt til professor i materialekemi ved Aarhus Universitet. Her leder hun en forskningsgruppe, der pt. består af to postdocs og seks ph.d.-studerende.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024