Gå til indhold

Indstilling af Poul Fritz Kjær

Poul Fritz Kjær er politolog og forsker i, hvilken rolle retten spiller i den politiske økonomi. I den juridiske verden har hovedstrømningen de sidste 40 år været kon-centreret om ’law and economics’, dvs. brugen af mikro-økonomiske metoder til at løse juridiske problemstillinger.

Poul Fritz Kjær betragtes internationalt som ophavsmand til teorien om Den Politiske Økonomis Ret, også kaldet PØR. PØR er en alternativ teori, der undersøger, hvad den retlige verden bringer til den økonomiske og politiske verden, frem for hvad økonomiske indsigter bringer til den retlige verden. Ved at undersøge historiske udviklingstræk i både lokale, nationale, regionale og globale kontekster udvikler Poul Fritz Kjær en ny forståelse af økonomisk ret, der har direkte konsekvens for fremtidig velfærdspolitik, herunder arbejdsmarkeds- og konkurrencepolitik.

Poul Fritz Kjær har modtaget et Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd i 2022, der efterfølger hans Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd, som han modtog i 2012. Han er dermed blandt de få danskere, der har modtaget to bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd og den første danske samfunds- og humanioraforsker, der har modtaget både et Starting Grant og et Advanced Grant.  Hans forskningsgruppe fra den første bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd producerede over en fireårig periode 56 publikationer, organiserede otte konferencer og gav 75 taler og præsentationer i 15 lande. Det svarer til tre gange de lovede leverancer i projektansøgningen.

Poul Fritz Kjær har leveret væsentlige forskningsmæssige nybrud. Det gælder både i sin ph.d.-afhandling om PØR i en EU-kontekst, i sin doktorafhandling om PØR-problematikker i globale reguleringsprocesser og i sit første projekt, der blev bevilliget af Det Europæiske Forskningsråd, som handlede om PØR i forskellige nationale kontekster i Europa. Hans nye projekt, der er bevilliget af Det Europæiske Forskningsråd, fokuserer på rettens rolle i globale værdikæder. Med feltstudier i ni lande på fem kontinenter vil han med projektet gentænke, hvordan globale værdikæder reguleres. Hans nylige udgivelse The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law’ (2020) ved Cambridge University Press samler resultaterne af hans mangeårige forskning i PØR.

Poul Fritz Kjærs forskningspublikationer omfatter to monografier, som han er eneforfatter på, og 30 fagfællebedømte artikler i anerkendte tidsskrifter som Journal of Common Market Studies og Journal of Law and Society samt forlag som Cambridge University Press, der er blandt de bedste inden for feltet. Han nyder bred faglig anerkendelse inden for flere discipliner og er en efterspurgt taler på globalt plan.

Poul Fritz Kjær er 48 år og professor på Copenhagen Business School. Han har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet, en kandidat og ph.d. i retsvidenskab fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og en doktorgrad i sociologi fra Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Han har været gæsteforsker ved Harvard University og Institut d’études avancées de Paris. Til daglig leder han en forskningsgruppe med 26 medlemmer, som har givet ham topevaluering som leder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024