Gå til indhold

Ergun Cakal

Ph.d.-studerende, mastergrad i retssociologi og kandidatgrad i Public International Law

Fagområde

Jura

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Menneskerettigheder og psykisk tortur

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Ergun Cakal

Mit ph.d.-projekt trækker på juridiske og retssociologiske indsigter for at undersøge sammenhængen mellem ret, straf og samfund. Projektet har til formål at udforske og forklare de bestående institutionelle og samfundsmæssige barrierer for anerkendelse af psykisk tortur – hvorfor er nogle skader socialt og juridisk anerkendt, mens andre ikke er?

Mere præcist undersøger projektet manglen på anerkendelse af psykisk tortur som en overtrædelse af menneskerettighederne. Tortur kan indtage mange former, og ikke alle former efterlader fysiske spor. Det gælder for eksempel isolationsfængsling, frarøvelse af søvn eller trusler. Psykisk tortur er derfor i modsætning til fysisk tortur svær at bevise.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Min interesse for mit forskningsfelt opstod, da jeg, inden jeg begyndte mit ph.d.-projekt, arbejdede som juridisk rådgiver for Dansk Institut Mod Tortur (Dignity) og som jurist for en række internationale institutioner. Det er en stor motivation at kunne bidrage til at forklare de processer og afgørelser, der former forståelsen af psykisk tortur – således at ofre for psykisk tortur i fremtiden kan få bedre mulighed for at opnå anerkendelse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit projekt indebærer empiriske undersøgelser i form af gennemgang af alle relevante domme samt interviews med de centrale aktører (dommere, advokater og NGO’er) ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, FN’s Torturkomité og den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol. Den eksisterende empiriske forskning er bemærkelsesværdigt sparsom inden for dette område.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Stipendiet giver mig mulighed for at besøge Center for the Study of Law and Society (CSLS) ved University of California, Berkeley, der er et tværfagligt, aktivt og meget anerkendt forskningscenter inden for jura og retssociologi. Centret tiltrækker mange gæsteforskere og er regelmæssigt vært for vigtige workshops. Et ophold her vil styrke min forskning, særligt i forhold til metodologi og analyse og bedre mulighed for at generere data til projektet. Derudover vil det skabe forbindelse til globalt førende forskere inden for området samt generelt gøre opmærksom på mit projekt. Stipendiet giver også mulighed for forskellige internationale formidlingsaktiviteter og besøg på nogle af de centrale institutioner, som jeg har fokus på i min forskning.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Australien, hvor jeg tog en kandidatgrad i Public International Law fra University of Melbourne. Jeg har derudover en mastergrad i retssociologi fra Lunds Universitet. Udover at arbejde kan jeg rigtig godt lide at bruge min fritid på at gå i genbrugsbutikker, cykle lange ture, bade i havet, gå til koncerter, læse bøger, skrive digte, drikke vin og spise chokolade.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Princes Hill Secondary College (Melbourne, Victoria) og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Menneskerettigheder og psykisk tortur

Kontaktoplysninger

E-mail: ergun.cakal@jur.ku.dk

Forskningsinstitution

iCourts, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024