Gå til indhold

Maxime Ramzi

Ph.d-studerende, MSc

Fagområde

Matematik

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Homotopisk algebra: et nyt kig på lighedstegn

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Maxime Ramzi

Mit projekt handler om homotopisk algebra. Det er en variant af algebra, hvor lighed ændres. Man siger ikke ”a=b”, men i stedet hvorfor a er det samme som b. Det kan være vigtigt, da der kan være flere grunde til, at a og b er lige. For eksempel: Hvorfor er 1+1 = 1+1? Der er to grunde: Der står det samme på begge sider af lighedstegnet, og x+y er altid er det samme som y+x, det kan altså bruges i tilfældet, hvor x=1 og y=1.

I projektet ser jeg på, hvordan homotopisk algebra kan hjælpe klassisk algebra. Nogle aspekter af klassisk algebra kan være skjulte, hvis man har glemt grundene til lighed. Her kan homotopisk algebra afsløre, hvad der er skjult. Homotopisk algebra et nyt felt i matematik. Derfor er en del af mit projekt også dedikeret til at forstå, hvordan det fungerer.  

Abstrakt matematik har ofte ikke et formål, selvom det kan bruges længe efter, det er udviklet. Den frihed – ikke at bekymre sig om brugbarhed – leder ofte til god og måske nyttig matematik.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg begyndte virkelig at interessere mig for matematik, da jeg gik i gymnasiet. Min far, der også kan lide matematik, fortalte mig om uendelighed, og hvor sjovt det bliver, når man nærstuderer den. Jeg begyndte at forske lidt i de her ting, og det var virkelig spændende at opdage ting selv bare med papir og blyant.  

Personligt motiverer det mig i dag at forstå ting: Jeg stiller mig selv mange spørgsmål og hører også om mange spørgsmål, andre har stillet, som jeg prøver at svare på. Men jeg er også motiveret af at dele min viden. Det er så spændende at forklare ting til andre!

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En udfordring med alle projekter i matematik er, at man generelt ikke ved, om det, man prøver at bevise, er rigtigt eller ej. Som ung forsker er det især svært at gætte, hvad den rigtige retning er.  

Det betyder også, at hvis jeg forstår noget nyt, så er det til gavn for alle, og jeg synes, at mit projekt kan bidrage til matematikkens samlede viden.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Matematik er et meget socialt forskningsfelt. Det er virkelig vigtigt at tale meget med andre. Det er sådan, man kan få nye ideer, forstå andres ideer og dele sit eget arbejde. Rejsestipendiet betyder, at jeg vil få mange muligheder for at dele mit arbejde med andre og høre, hvad der sker andre steder. Det er meget vigtigt for ens personlige og faglige udvikling.

Rejsestipendiet skal bruges til et længerevarende forskningsophold i USA, blandt andet ved Harvard University.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg mener, at matematik skal være mere diverst og inklusivt, fordi matematik er et spændende menneskeligt eventyr, som alle skal have mulighed for at deltage i og bidrage til. Det er derfor vigtigt at skabe et miljø inden for matematik, der sikrer, at underrepræsenterede grupper føler sig inkluderede og sikre. Derudover ligger andre sociale bevægelser mit hjerte nær, såsom feminisme, anti-racisme og klimaretfærdighed.

Jeg er født og opvokset i Paris, hvor jeg fik det meste af min uddannelse. Udover matematik er jeg interesseret i historie, sprog og politik. Musik og dans er også noget, jeg virkelig nyder – både alene og sammen med mine venner.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Lycée Sainte Marie i Antony, Frankrig, og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Higher Algebra and Representation Theory

Kontaktoplysninger

E-mail: maxime.ramzi@math.ku.dk

Forskningsinstitution

Center for Geometry and Topology, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024