Gå til indhold

Neetu Rani Lamba

Ph.d.-studerende, MSc i materialevidenskab

Fagområde

Fysik og materialeforskning

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Udvikling af energieffektive materialer – metoder til undersøgelse af termoelektriske effekter på mikrometer-skala

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Neetu Rani Lamba

Mit ph.d.-projekt handler om karakterisering af termoelektriske materialer på mikrometer-skala. Termoelektriske materialer kan lave overskudsvarme om til elektricitet og dermed potentielt bruges til at reducere udledning af CO2. Den fuldstændige karakterisering af disse materialer er dog tidskrævende og kræver flere instrumenter, som hver måler forskellige egenskaber. En hurtigere og mere nøjagtig meteorologisk metode til bestemmelse af termoelektriske egenskaber vil kunne sætte skub i udviklingen af disse materialer. Mit forskningsprojekt sigter mod at udvikle en sådan ny metode baseret på mikro-fire-punkts-prober (M4PP). Metoden vil kunne karakterisere termoelektriske materialer på få sekunder uden omfattende materialepræparering og vil dermed hjælpe med at accelerere udviklingen af energieffektive materialer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

I gymnasiet eksperimenterede jeg med at se forskellige farver fra hvidt lys ved at føre lyset gennem en sæbeopløsning. Det var spændende og et eksempel på min nysgerrighed efter forståelse af små detaljer i fysikkens verden. På min bachelor nød jeg arbejdet i laboratoriet, og min interesse for faststoffysik voksede. Jeg udførte mit kandidatspeciale i materialevidenskab ved Max Planck Instituttet, hvor jeg arbejdede med at dyrke topologiske materialer, som er potentielle kandidater til kvanteberegning og ultrahurtige elektroniske enheder. Derfra forstod jeg vigtigheden af den teknologiske brug af materialer og valgte at forfølge muligheden for en ph.d. i termoelektriske materialer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Termoelektriske materialer har et enormt potentiale inden for energikonvertering. På grund af deres lave omkostninger og lange levetid kan de bruges til forskellige anvendelser – herunder omdannelse af spildvarme til elektricitet samt køleudstyr til medicinalindustrien. På nuværende tidspunkt er deres effektivitet begrænset og skal forbedres for at opnå effektiv energikonvertering. Samtidig er det udfordrende og tidskrævende at forstå og måle materialernes termoelektriske egenskaber. Mikro-fire-punkts-prober (M4PP) er en hurtig metode til at teste den elektriske modstand af tyndfilm af metal og halvleder-materialer på industriel skala. I min ph.d. sigter jeg mod at udvikle nye metoder baseret på M4PP-teknikken til hurtig og nøjagtig måling af termoelektriske materialeegenskaber.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet vil hjælpe mig med at overvinde den økonomiske barriere og rejse på tværs af forskellige dele af verden for at formidle og lære videnskab. Jeg vil bruge stipendiet til et forskningsophold på Technion – Israel Institute of Technology. Jeg planlægger at dyrke nogle interessante prøver på Technion og senere karakterisere dem med M4PP og konventionelle teknikker. Med stipendiet vil jeg også være i stand til at lave kortere laboratoriebesøg, for eksempel til Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Jeg vil også bruge denne bevilling til at deltage i konferencer og andre videnskabelige møder i det kommende år.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i en lille landsby ved navn Harita i Haryana i den nordlige del af Indien. I skolen var jeg nysgerrig på små ting og ønskede at blive videnskabskvinde – uden helt at vide, hvad de præcist gjorde. Med tiden opdagede jeg, at min passion for eksperimenter og forskning primært relaterede sig til materialer. I fritiden kan jeg godt lide at lave mad og eksperimentere med forskellige køkkener, danse og se mine venner. Nu og da cykler jeg, spiller badminton og fotograferer små ting omkring mig. Jeg nyder også at rejse til andre dele af Europa og opleve, hvordan hvert land har sin mangfoldighed udover at have mange ligheder, ligesom i de indiske stater.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Asha Senior Secondary School Hisar og Lyngby-Taarbæk Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Metoder til undersøgelse af termoelektrisk effekt på mikrometer-skala

Kontaktoplysninger

E-mail: neetura@dtu.dk

Forskningsinstitution

Institut for Energikonvertering og -lagring, DTU Energi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024