Gå til indhold

Videnskab.dk's indstilling af Michael Bang Petersen som vinder af Forskningskommunikationsprisen 2022

Et ekspertpanel fra Videnskab.dk vurderer formidlingskompetencer hos de tre kandidater, der indstilles af Danmarks Frie Forskningsfond. Ekspertpanelet udtaler:

Gennem det seneste år er Michael Bang Petersen sprunget ud som ny, funklende stjerne på scenen for forskningsformidling. På et tidspunkt hvor coronapandemien skabte uro, utryghed og frygt i befolkningen, var han med til at skabe ro og forståelse for den storm, der blæste gennem samfundet.

Gennem pandemien har vi lært ham at kende som en sober og nuanceret formidler, der har været i stand til at kaste lys over og sætte ord på situationen, vi var ramt af, og forklare vores adfærd i og reaktioner på den.

Med afsæt i sin forskning har han fremhævet væsentligheden af tillid og god kommunikation, hvis krisehåndteringen skulle lykkes, og han har selv optrådt som eksponent for begge dele.

Han har klædt politikere og myndigheder på til at træffe bedre beslutninger gennem formidlingen af data om befolkningens adfærd og holdninger fra HOPE-projektet, som han leder.

Over for den brede befolkning har han været med til at skabe forståelse for de nødvendige coronatiltag og vores reaktioner på dem. Både udmattelsen vi blev ramt af under nedlukningerne, vreden over dem, den bekymrede skepsis over for de hurtigt udviklede vacciner, og alle de konflikter det hele var anledning til.

Michael Bang Petersens forskning er tværdisciplinær – han navigerer i krydsfeltet mellem statskundskab, psykologi og biologi. Det er komplekst. Helt unikt evner han at ikke bare at inddrage indsigter fra alle områderne i sin forskning. Han formår også at formidle sin viden og de mange data, så vi andre kan følge med.

Hvad det sproglige og forståelsesmæssige angår, er hans formidling helt i top. Det samme gælder hans evne til at levere en struktureret fortælling, som man lytter til ende uden at blive hægtet af.

I sin fremtoning er han ingen sprællemand. Hans facon er afdæmpet. Men man er aldrig i tvivl om, at budskabet er vigtigt. Også når han eksempelvis taler om had og aggressivitet på sociale medier.

Endelig har Michael Bang Petersen hele vejen igennem været myreflittig. Han har taget formidlingsopgaven på sig og stillet op igen og igen i rollen som ekspertkilde i medierne under pandemien – både nationalt og internationalt. På den måde har vi lært ham at kende, og han har udviklet sig til en fremragende forskningsformidler.

Derfor modtager Michael Bang Petersen Forskningskommunikationsprisen 2022.

Ekspertpanelet Videnskab.dk

VDK's logo

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. april 2022