Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Grøn forskningsstrategi

Ny grøn forskningsstrategi sætter klar retning for den grønne forskning og styrker samspil med erhvervslivet

Topbillede
Regeringen har præsenteret Danmarks første strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation. Strategien skal sætte en klar retning for den danske indsats og lede til udviklingen af nye teknologier og løsninger, der kan beskytte klimaet, miljøet og naturen.

Om strategien

Forskning og innovation spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå Danmarks ambitiøse klimamål og værne om vores natur og miljø. Med en ny samlet national strategi sætter regeringen en langsigtet retning for grøn forskning, innovation, udvikling og demonstration, der skal accelerere udviklingen af nye grønne løsninger og teknologiske spring. Det skal på sigt reducere omkostningen ved omstillingen og muliggøre konkrete reduktioner mod 2030 og 2050. Nye løsninger og teknologier kan spille en afgørende rolle for, at vi kan nå i mål med den grønne omstilling i Danmark og i resten af verden. Og vi skal samtidig udbygge dansk erhvervslivs grønne førerposition til gavn for eksport og grønne arbejdspladser i Danmark.

Fire missioner

Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner. Regeringen vil med en missions-drevet indsats accelerere udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem en strategisk og sammenhængende grøn forskningsindsats, der spænder hele vejen fra grundforskning til kommercialisering. Videninstitutioner og erhvervsliv skal samarbejde tæt, så vi gearer de offentlige forskningsinvesteringer med private midler med henblik på, at indsatsen får størst mulig slagkraft. Samspillet og koordinationen mellem universiteter, virksomheder, myndigheder og andre relevante aktører skal styrkes for at accelerere udviklingen af grønne løsninger og teknologier. 

Regeringen foreslår at prioritere fire grønne missioner i 2021:

Illustration af de fire grønne missioner

I forbindelse med forhandlingerne om fordeling af forskningsreserven i 2021 har aftalepartierne aftalt, at den fjerde mission fra regeringens grønne forskningsstrategi om genanvendelse og reduktion af plastikaffald udvides til at omfatte cirkulær økonomi, herunder med særligt fokus på plastik og tekstiler. Læs en beskrivelse af missionen:

Temaer for forskningsindsatsen

Strategien præsenterer herunder de væsentligste forskningsbehov og -potentialer på det grønne område inden for en række temaer. Temaerne kan være basis for tematiske opslag af grønne forskningsmidler i offentlige fonde og programmer - ud over de midler, der prioriteres til de fire missioner.

Læs uddybende beskrivelser af de væsentlige forskningsbehov og -potentialer inden for grøn forskning i faktabilg ”Temaer for den grønne forskningsindsats"

Initiativer

Strategien lancerer også en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at realisere strategien og understøtte, at forskning og innovation kan gøre en forskel i forhold til den grønne omstilling og fremme et konkurrencedygtigt grønt erhvervsliv. Initiativerne skal bidrage til at opbygge Danmarks forsknings- og innovationskapacitet på det grønne område til gavn for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

Nye initiativer

  • En ambitiøs grøn forsknings- og innovationsindsats
  • Grønne partnerskaber
  • Styrket grønt fokus for Innovationsfonden
  • Bedre koordination af den grønne forskning
  • Bedre rammer for samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv
  • Stærk dansk deltagelse i internationalt samarbejde
  • Monitorering og effektvurderinger af grøn forskning
  • Nationalt Center for Klimaforskning
  • Grønne uddannelser

Kortlægning af grønne forskningsbehov og -potentialer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har som forberedelse af strategien kortlagt forskningsområder, hvor interessenter vurderer, at der er behov for yderligere forskning for at understøtte den grønne omstilling i Danmark og globalt.


Kontakt

Yderligere informationer kan fås ved at kontakte Kontorchef Annemarie Falktoft, tlf. 7231 8016, e-mail anfa@ufm.dk

Senest opdateret 02. november 2020