Gå til indhold

EMBL - Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium

Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium (EMBL) er en af verdens og Europas førende forskningsinstitutioner inden for Life Science-området.

EMBL's campus
EMBL's campus i Heidelberg, Tyskland. Foto: EMBL
EMBL's mission er at drive fundamental forskning i molekylær biologi. Fokus er på eksperimentel analyse på mange niveauer – fra molekyle til organisme, samt bioinformatik og systembiologi.

EMBL består af et hovedlaboratorium i Heidelberg, Tyskland, samt en række specialiserede outstations rundt omkring i Europa. Forskning bliver gennemført over et bredt spektrum af molekylær biologi:

  • I Heidelberg tilbydes en række specialiserede services, hvor teams af eksperter hjælper forskere inden for specifikke teknologier og metoder.
  • Ved det Europæiske Bioinformatik Institut (EBI), der er en outstation nær Cambridge, England, tilbydes adgang til en række biomolekylære databaser og bioinformatikredskaber. EMBL-EBI er desuden europæisk hovedsæde for ESFRI-infrastrukturprojektet, ELIXIR, som Danmark er medlem af.
  • EMBL tilbyder i henholdsvis Grenoble og Hamborg forskere adgang til neutron- og røntgenstrålingsfaciliteter samt dedikerede services og instrumentering for strukturbiologi.
  • Ved Monterotondo tilbydes adgang til en dedikeret muselaboratoriefacilitet.

EMBL blev etableret i 1974, hvor Danmark var et af ti lande, som grundlagde organisationen. Siden da er antallet af medlemslande steget støt, og i dag er 27 lande medlemmer af EMBL. Et land har såkaldt prøvemedlemskab og forventes at blive fuldbyrdet medlem inden for en kort årrække. Desuden er der to associerede lande.

Danmarks værdi af medlemskabet

Danske forskere har via medlemskabet adgang til de faciliteter og specialiserede værktøjer, som EMBL driver og som det er vanskeligt at finansiere og drive på nationalt plan. De har også mulighed for at deltage i specialiserede træningsaktiviteter.

Hovedparten af EMBL's forskning og træningsprogrammer gennemføres i Heidelberg og henvender sig både til ph.d.- og postdocstuderende og besøgende forskere. Disse inkluderer specialiserede kurser, konferencer og workshops - oftest arrangeret i samarbejde med EMBL's søsterorganisation the European Molecular Biology Organization (EMBO).

EMBL er, som et af verdens førende forskningslaboratorier inden for biologi, et væsentligt aktiv for dansk lægemiddel- og biotekindustri. 

Danmark tilsluttede sig i 2013 det nordiske EMBL-partnerskab inden for molekylær medicin. Via en fælles investering mellem Lundbeckfonden og Aarhus Universitet blev der i Danmark etableret et dedikeret forskningscenter med speciale inden for neuroscience kaldet DANDRITE. Via aftalen er der etableret et forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem EMBL og Danmark.

Danmark bidrag til medlemskabet

EMBL's årlige budget er på cirka 1,85 milliarder kroner, hvoraf cirka en fjerdedel kommer fra bidrag fra medlemslandene og resten fra eksterne kilder. Midlerne anvendes til at drive forskning samt etablere og drive en række værktøjer og infrastrukturer inden for området.

Det danske medlemsbidrag udgør 14,9 millioner kroner, svarende til 1,82 procent af medlemslandenes samlede bidrag. Medlemslandene bidrager proportionalt til EMBL efter nettonationalprodukt.

EMBO har et årligt budget på 173 mio., og det danske medlemsbidrag udgør i 2020 2,9 mio. kr., svarende til ca. 1,67 procent af medlemslandenes samlede bidrag.

> Læs mere på EMBL's egen hjemmeside

Senest opdateret 17. juni 2020