Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Internationalt samarbejde Europæiske samarbejder ESS Nyt om ESS Danske forskere og virksomheder får adgang til materialeforskningsanlæg i verdensklasse

Danske forskere og virksomheder får adgang til materialeforskningsanlæg i verdensklasse

Dansk medfinansiering af det kommende røntgenstråleanlæg MAX IV skal give danske forskere og virksomheder adgang til forskningsudstyr i verdensklasse. Samtidig vil det skabe unikke synergimuligheder mellem brugen af MAX IV og European Spallation Source (ESS).

26. april 2016

Uddannelses- og Forskningsministeriet medfinansierer i samarbejde med flere danske universiteter og regioner en ny beamlinje med navnet DanMAX til forskningsfaciliteten MAX IV i Sydsverige. MAX IV er et kommende røntgenstråleanlæg i verdensklasse og kan sammenlignes med et kæmpestort mikroskop. Det vil give forskere og virksomheder muligheder for ved hjælp af røntgenstråler på nye måder at undersøge forskellige materialers strukturer og egenskaber – helt ned til materialernes mindste byggesten: de enkelte atomer. Dette åbner døren for udvikling af nye avancerede materialer, som eksempelvis er særligt holdbare, stærke eller miljøvenlige.

Hvad er beamlinjer?

MAX IV vil være udstyret med forskellige beamlinjer - eller strålerør - med dertilhørende målestationer, hvor røntgenstrålingen kan anvendes til at undersøge materialer på forskellig vis.

Synergimuligheder mellem MAX IV og ESS

Som nabo til MAX IV vil ligge det kommende neutronstrålingsanlæg European Spallation Source (ESS) – en anden type kæmpemikroskop – som Danmark og Sverige er værtslande for. De to anlæg vil begge skulle bruges til forskning i materialers egenskaber og anvendelse og vil dække et bredt spektrum af fagområder såsom blandt andet biologi, kemi, medicin, fysik og de tekniske videnskaber.

Dansk adgang er sikret til de to anlæg enkeltvis, men de to nærtliggende anlæg vil samtidig skabe adgang til unikke synergimuligheder mellem sig.

DanMAX – en dansk beamlinje til MAX IV

Det danske brugerkonsortium til MAX IV har på vegne af de finansierende parter indgået en aftale om dansk medfinansiering af røntgenstråleanlægget ved opbygningen af en dansk beamlinje ved navn DanMAX på anlægget. Beamlinjen vil være et strålerør med to målestationer til forskellige metoder for studiet af materialer, henholdsvis ved 3D-billeddannelse og diffraktionsmålinger. Ved beamlinjen får danske forskere og virksomheder forhåndsreserveret cirka halvdelen af den tilgængelige måletid.

Det koster knap 100 millioner kroner at bygge DanMAX beamlinjen. Heraf samfinansieres 78 millioner kroner af Uddannelses- og Forskningsministeriet (35 millioner kroner), Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (samlet 25 millioner kroner) samt af Region Hovedstaden (12 millioner kroner) og Region Midtjylland (6 millioner kroner). Det resterende beløb finansieres af MAX IV selv (cirka 25 millioner svenske kroner). De samlede omkostninger ved opbygningen af MAX IV-anlægget løber op i omtrent 4 milliarder kroner.

MAX IV bliver indviet den 21. juni 2016, mens European Spallation Source (ESS) forventes at stå endelig færdig i 2025.

Senest opdateret 15. august 2019