Gå til indhold

Ny dansk strategi for verdens mest kraftfulde neutronkilde

Danmark forbereder sig på at få størst muligt udbytte af investeringerne i European Spallation Source (ESS), når denne står færdigbygget i 2025. Derfor går en uafhængig rådgivningsgruppe i 2019 i gang med at udarbejde en ESS-strategi 2.0 for den fortsatte danske indsats.

Foto: ESS
Foto: ESS
Byggeriet af European Spallation Source (ESS) nærmer sig sin afslutning. Første spadestik blev taget 2014, og som tiden går bliver det tydeligere, hvordan at danske aktører kan samarbejde med, og støtte op om ESS.

For at forberede Danmark til, at ESS går i fuld drift i 2025 igangsættes nu arbejdet mod en ESS-strategi 2.0 som opfølgning på den nuværende ESS-strategi. Et initiativ, som også er en del af regeringens udspil til hovedstadsstrategien "Hovedstaden 2030" og nævnt i dette års ESS-handlingsplan.

Strategien vil undersøge, hvordan den nuværende ESS-strategis vision bedst opnås på baggrund af de hidtidige erfaringer fra strategiarbejdet.

ESS-strategi 2.0 skal udarbejdes af den uafhængige ESS-rådgivningsgruppe, der bl.a. består af repræsentanter fra universiteter, dansk erhvervsliv og relevante offentlige myndigheder. Arbejdet med den nye strategi går i gang i 2019.

Adgang til neutroner i Grenoble og etablering af ESS-fyrtårnsmiljø

Indtil nu går det godt med at indfri den nuværende ESS-strategis mål og milepæle, som ESS-handlingsplanen præsenterer. Der er i det seneste år gennemført flere vigtige indsatser, som danner grundlag for bedre dansk udnyttelse af ESS. Det kan blandt andet nævnes, at:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018 har bevilget 34,5 mio. kr., afsat af regeringen fra forskningsreserven, til det første ESS-fyrtårnsmiljø: Structure of MAterials in Real Time (SMART), som samler flere danske universiteter omkring udviklingen af nye funktionelle materialer, og ledes af Aarhus Universitet.
  • Regeringen har i 2019 afsat 34,8 mio. kr. til etablering af endnu et fyrtårnsmiljø.
  • Regeringen har i 2019 afsat 12,1 mio. kr. til et fortsat dansk medlemskab af neutronfaciliteten, Institut Laue-Langevin (ILL) i Grenoble.

Både fyrtårnsmiljøerne og medlemskabet af ILL har afgørende betydning for den igangværende kapacitetsopbygning i forhold til ESS og indgår i Regeringens Forsknings- og Innovationspolitiske strategi fra december 2017.

Om ESS:

  • European Spallation Source (ESS) er en forskningsfacilitet baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde. Den bliver bygget i Lund i Sverige og er tilknyttet et datacenter i København, ESS Data Management and Software Center (DMSC).
  • Den samlede konstruktionspris for ESS er cirka 15 milliarder kroner (2013-priser), heraf skal Danmark bidrage med cirka 2 milliarder kroner (2013-priser). Udgiften til DMSC er en del af ESS’ samlede konstruktionsbudget.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk