Gå til indhold

ILL - Institut Laue-Langevin

Institut Laue-Langevin (ILL) i Grenoble, Frankrig, er en af verdens mest intense neutronkilder. Faciliteten fungerer som et kæmpe mikroskop, som gør det muligt at undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner.

Neutronforskningen, som udføres på ILL, kan blandt andet bruges til at undersøge fundamentale processer, som hjælper med at forklare universets begyndelse og hvorfor, det ser ud, som det gør.

ILL-reaktoren til venstre ligger sammen med synkrotronstrålingsfaciliteten ESRF på European Photon and Neutron (EPN) Science Campus i Grenoble, Frankrig. Foto: ESRF/P. Ginter
ILL-reaktoren til venstre ligger sammen med synkrotronstrålingsfaciliteten ESRF på European Photon and Neutron (EPN) Science Campus i Grenoble, Frankrig. Foto: ESRF/P. Ginter

ILL er en international forskningsfacilitet, som i 1967 blev etableret i Grenoble, Frankrig. ILL ejes af tre partnerlande: Frankrig, England og Tyskland. Herudover er tolv lande, inklusiv Danmark, videnskabelige medlemmer af ILL. ILL kan sammenlignes med European Spallation Source (ESS), dog i væsentlig mindre skala. Forskere kan her gennemføre samme typer af eksperimenter, som det bliver muligt at gennemføre på ESS.

ILL har et årligt budget på cirka 91 millioner euro, hvoraf de tre store partnerlande bidrager med knap 75 procent af det samlede driftsbudget.

Danmarks værdi af medlemskabet

Medlemskab af ILL giver danske forskere adgang til at benytte faciliteten. Hvilke eksperimenter, der skal udføres på ILL, besluttes gennem en udvælgelsesproces, hvor internationale eksperter på området er involveret. Adgang til at udføre forsøg på faciliteten er i meget høj grad præget af konkurrence.

Adgangen til en moderne højintensitetsneutronfacilitet som ILL er afgørende for opbygningen af et dansk forskningsmiljø omkring neutronforskning, herunder for at opbygge viden om instrumentbygning, således at Danmark kan få det fulde udbytte af neutronspredningsfaciliteten European Spallation Source (ESS), når faciliteten åbner i Lund.

Danmark bidrag til medlemskabet

I 2019 blev der indgået en ny kontrakt med ILL dækkende perioden 2019-2023 med et årligt bidrag til faciliteten på 12,1 mio. kr.

I perioden 2013-2018 har Danmark bidraget til ILL gennem The Belgian-Danish-Swedish Neutron Transnational Initiative Consortium (TRANSNI), som indgik en femårig kontrakt med ILL med start den 1. januar 2014. Den danske andel over den femårige periode var 42 mio. kroner, og sikrede danske forskere adgang til 0,71 procent måletid (svarende til ca. 30 ud af 4.000 in-strumentdage per år). Det danske brugermiljø er organiseret i Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere - DANSCATT.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2024