Gå til indhold

Science Europe

Danske råd og fonde er medlem af Science Europe, som er et nyt forum for drøftelser og politiske initiativer, der skal fremme forskningssamarbejdet i Europa.

Science Europe afløste i 2011 den mere uformelle organisation, der bestod af formændene for de europæiske forskningsråd, EUROHORCs, som den nye forskningspolitiske stemme i Europa. Science Europe overtager
desuden dele af det forskningsstrategiske arbejde, som har været placeret i European Science Foundation
(ESF).

Science Europe viderefører en række af de initiativer, der er iværksat af EUROHORCs, herunder aftalen om Money Follows Researcher (MFR), som har til formål at styrke det europæiske forskningsrum og forskermobiliteten i Europa ved at gøre det muligt for forskere at medbringe forskningsbevillinger fra et land til et andet.

Den Frie Forskningsfond har underskrevet EUROHORCs’ Letter of Intent for MFR programmet. Endvidere fortsætter Science Europe i samarbejde med European Science Foundation arbejdet med at tilvejebringe en sammenhængende plan for udviklingen af fremragende forskning i Europa: Roadmap to European Excellence in Science.

Science Europe er etableret i samarbejde med 50 europæiske forskningsorganisationer, herunder danske råd og fonde.
Science Europe’s første præsident er den britiske professor Paul Boyle fra Research Councils UK.

Danmark er repræsenteret i Science Europe’s General Assembly ved en repræsentant for hhv. Den Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024