Innovation Centre Denmark i Seoul

Innovationscentret i Seoul giver danske virksomheder, forskere og studerende adgang til den asiatiske forsknings- og innovationsdynamo i Sydkorea.

Vækstøkonomi der satser på forskning og uddannelse

Sydkorea er i dag verdens 11. største økonomi, hvor vækst og innovation skabes gennem hårdt arbejde i et tæt samspil mellem stat, erhvervsliv og forskningsverdenen.

Samtidig er Sydkorea det land i verden, der investerer mest i forskning og udvikling, svarende til 4,3 procent af BNP i 2016. Det sker især inden for områder, hvor Danmark også står stærkt – eksempelvis grøn energi. Det skaber gode synergimuligheder mellem danske og koreanske myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Sydkorea har en proaktiv frihandelspolitik, der består i at indgå frihandelsaftaler med strategisk udvalgte samhandelspartnere. EU og Sydkorea har indgået en frihandelsaftale, der trådte i kraft i juli 2011.

Sydkorea har et stort fokus på uddannelse, og der er stort potentiale for tiltrækning af sydkoreanske studerende til Danmark. Det er især inden for de kreative fag (for eksempel design og arkitektur) samt danske styrkeområder på forsknings- og udviklingsområdet (bioteknologi og klima-, energi- og miljøteknologi), at der vil være muligheder for at tiltrække talentfulde sydkoreanske studerende.

Samarbejdsaftale om forskning, innovation og uddannelse

Danmark og Sydkorea har en bilateral aftale om samarbejde om forskning, innovation og uddannelse. Samarbejdsaftalen varetages i Danmark af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og i Sydkorea af Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT).

Gennem fælles dansk-koreanske opslag i Eurostars programmet, yder Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilskud til forskning for små og mellemstore virksomheder i fælles opslag med KIAT.

Uddannelses- og Forskningsministeriets bilaterale aftaler med sydkoreanske aktører går gennem innovationsattachéen.

Innovationsattaché Eske Bo Rosenberg

Eske har de seneste små seks år med afsæt i den danske lyd/ICT sektor arbejdet intensivt med innovation og internationalisering og på den internationale bane har Eske blandt andet samarbejdet tæt med Innovation Centre Denmark (ICDK) i fem ud af de nuværende syv geografier, deriblandt Seoul.

I Seoul vil Eske arbejde med at etablere et tættere samarbejde mellem danske og sydkoreanske aktører, der kan styrke dansk forskning, uddannelse, innovation og policy-udvikling.

 

Attaché i Seoul

 Eske Bo Knudsen Rosenberg

Eske Bo Knudsen Rosenberg er udstationeret som innovationsattché på Innovation Centre Denmark Seoul. 

Dir: +82 2 795 4187 (ext. 300)

Mobil: +82 10 2824 4187