Innovation Centre Denmark i Seoul

Innovationscentret i Seoul giver danske virksomheder, forskere og studerende adgang til den asiatiske forsknings- og innovationsdynamo i Sydkorea.
Kontakt
Anette Birna Muus Day
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: AMU@ufm.dk

Vækstøkonomi der satser på forskning og uddannelse

Sydkorea hører til blandt verdens største økonomier og relativt mest velstående lande. I 2017 var Sydkoreas økonomi den 11. største i verden -  en avancering fra nr. 27 i 1980. Over denne periode har Sydkorea haft en årlig realvækst i BNP på 6,5 pct., hvor Danmark til sammenligning har haft en årlig realvækst på 1,6 pct. Den eksponentielle vækst og innovation er skabt gennem hårdt arbejde i et tæt samspil mellem stat, erhvervsliv og forskningsverden.

Desuden er Sydkorea det land i verden, der investerer mest i forskning og udvikling, svarende til 4,23 procent af BNP i 2017. Det sker især inden for områder, hvor Danmark også står stærkt – eksempelvis grøn energi samt områder der knytter sig til den digitale omstilling. Det skaber gode synergimuligheder mellem danske og koreanske myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Teknologien blomstrer og innovationsøkosystemer og stærke entreprenørnetværk, der spreder sig ud over hele landet, præger Sydkorea. Især i overgangen til Industry 4.0, hvor teknologi skal hjælpe med at integrere den digitale og fysiske verden, har Sydkorea foretaget ambitiøse investeringer. For eksempel er Sydkorea blandt de første i verden, der har lanceret et landsdækkende Internet of Things. Internet of Things er et trådløst netværk, som skal gøre alt lige fra gadelamper til radiatortermostater i stand til at opsamle data og udveksle viden til gavn for samfundet. Sydkorea har også et stærkt fokus på den grønne omstilling, Smart City- og Smart Manufacturing-teknologier, ligesom Big Data og kunstig intelligens er blandt hovedfokusområderne i de sydkoreanske innovationsmiljøer.

Sydkorea har stort fokus på uddannelse, og der er potentiale for tiltrækning af sydkoreanske studerende til Danmark. Det er især inden for de kreative fag (for eksempel design og arkitektur) samt danske styrkeområder på forsknings- og udviklingsområdet (bioteknologi, klima-, energi- og miljøteknologi, ICT- og robotteknologi, m.fl.), at der vil være muligheder for at tiltrække talentfulde sydkoreanske studerende.

Samarbejdsaftale om forskning, innovation og uddannelse

Danmark og Sydkorea har en række bilaterale samarbejdsaftaler om uddannelse, forskning og innovation, som bliver varetaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Innovationsattaché Eske Bo Rosenberg

Eske har de seneste små seks år med afsæt i den danske lyd/ICT sektor arbejdet intensivt med innovation og internationalisering, og på den internationale bane har Eske blandt andet samarbejdet tæt med Innovation Centre Denmark (ICDK) i fem ud af de nuværende syv geografier, deriblandt Seoul.

I Seoul vil Eske arbejde med at etablere et tættere samarbejde mellem danske og sydkoreanske aktører, der kan styrke dansk forskning, uddannelse, innovation og policy-udvikling.

 

Attaché i Seoul

 Eske Bo Knudsen Rosenberg

Eske Bo Knudsen Rosenberg er udstationeret som innovationsattché på Innovation Centre Denmark Seoul. 

Dir: +82 2 795 4187 (ext. 410)

Mobil: +82 10-2824-4187