Innovation Centre Denmark i Silicon Valley

Brohoved for kontakt mellem amerikanske forsknings, -innovations- og erhvervsmiljøer og danske virksomheder og forskere.
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk

Servicefunktion for danske virksomheder og videninstitutioner

Innovation Centre Denmark Silicon Valley er placeret i Palo Alto syd for San Francisco tæt på bl.a. Stanford University og en række af verdens førende højteknologiske virksomheder i et unikt innovativt miljø baseret på samarbejde mellem forskere og virksomheder.

Innovationscenteret skaber kontakter mellem det danske og californiske erhvervsliv og forsknings- og innovationssystem.

Formålet med kontakterne er at styrke dansk forskning, uddannelse, innovation og policyudvikling.

Centeret fungerer som et brohoved, der fremmer koordineringen af danske aktørers indsats og øger den danske synlighed og gennemslagskraft.

Forskningssamarbejdsaftale

I 2009 blev der underskrevet en bilateral forskningssamarbejdsaftale mellem USA og Danmark, som varetages af en Joint Committee.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholder løbende møder med den amerikanske ambassade for gensidigt at orientere hinanden om udviklingen i de to lande inden for forskning og udvikling.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennem Innovation Center Denmark indgået partnerskaber med forskningsnetværkene SUNCAT, CITRIS og MIT. Disse aftaler giver bl.a. adgang til danske gæsteforskere på henholdsvis Stanford University og en række af UC universiteterne, herunder UC Berkeley.

Uddannelses- og Forskningsministeriets bilaterale aftaler med amerikanske aktører går gennem innovationsattachéen

Forskningsattaché Jeppe Dørup Olesen

Jeppe Dørup Olesen er forskningsattaché i Silicon Valley og har et indgående kendskab til universitetsmiljøet fra tidligere stillinger som vicedirektør ved Aarhus Institut for Avancerede Studier og leder af AU Talent ved Aarhus Universitet. Som forskningssattaché håndterer Jeppe forbindelser mellem danske og amerikanske universiteter, etablerer partnerskaber og samarbejder og driver forskellige forsknings- og studenterudvekslingsprogrammer mellem Danmark og USA. Jeppe Dørup Olesen har en ph.d. i statsvidenskab fra European University i Firenze og har ledelsesuddannelse fra INSEAD og Harvard University.

Attaché i Silicon Valley

 Jeppe Dørup Olesen

Jeppe Dørup Olesen er udstationeret som forskningsattaché ved Innovation Centre Denmark i Silicon Valley. 

Direkte: +16502839414

 

 

Nyt fra Californien
Nyt overblik over udviklingen på F&U området i Kina
Forskningssamarbejde med Brasilien - ny guide til funding
Ny guide til støttemuligheder for dansk - indisk forskningssamarbejde
Analyse om “entrepreneurship and start-up activities at Indian higher education institutions”
Markedsorienteret innovation i Kina
Nyt teknologiforståelsesprojekt sender danske forskere og ph.d.-studerende til topuniversiteter i USA
Informationsmøde om 10th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar
Konference: Internationalt syn på fremtidens uddannelse og arbejdsmarked
Forskning, innovation og videregående uddannelse i Israel. Tillæg til handlingsplan for styrket vidensamarbejde med Israel
Danske student start-ups på besøg i Sydkorea for at blive klogere på innovation og entreprenørskab
Entrepreneurship for students and young researchers in California
Ny oversigt over det tyske fundinglandskab
Nyt dansk innovationscenter i Tel Aviv, Israel
Danmark skal være en smart partner for smarte byer
Opdateret funding-guide fra Innovation Centre Denmark i São Paulo
Søren Pind på uddannelses- og forskningsinspirationstur til Silicon Valley
Danish-Chinese research collaboration FUNDING OPPORTUNITIES in DENMARK, EUROPE AND CHINA
Stor amerikansk interesse for samarbejde om uddannelse og forskning
Forskerophold ved amerikanske eliteuniversiteter
Outlook no. 05: Digitalisation of the Brazilian education sector
Danske innovationscentre i udlandet får topkarakterer
I dag åbner Danmarks nye innovationscenter i Israel
Nyt innovationscenter i Boston skal styrke kontakten til Harvard og MIT
Outlook 04 'The Future of Education'
Styrket vidensamarbejde med Israel. Handlingsplan 2016-2019
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
Nyt fra Californien - Mere...
Senest opdateret 12. juli 2019