Innovation Centre Denmark i Tel Aviv

Innovationscentret i Tel Aviv er etableret i 2016 som det syvende danske innovationscenter.
Kontakt
Adam Baden
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: aba@ufm.dk

Ulla Tørnæs og Kristian Jensen åbner Innovation Centre Denmark i Tel Aviv
Daværende Uddannelses- og forskningsminister åbner sammen med daværende udenrigsminister innovationscentret i Tel Aviv

Israel er det OECD-land, der har de næsthøjeste investeringer i forskning og udvikling i forhold til landets BNP (4,1 % i 2014, heraf stammer 3,47 % fra private investeringer). Israel råder over nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner, og landet er internationalt anerkendt for et aktivt og vibrerende start-up miljø.

Israel deltager i EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og i netværksorganisationen EUREKA på lige vilkår med andre lande og kan således deltage i programmer under Horizon 2020 og Eurostars/EUREKA på lige vilkår med andre lande. Danske forskere, der ønsker at udvikle samarbejde med israelske forskere, kan søge om støtte via Uddannelses- og Forskningsministeriets International Network Programme.

Der er et stort potentiale i at lette danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og danske virksomheders muligheder for at indgå partnerskaber, udveksle viden og skabe innovation med de bedste forsknings- og innovationsmiljøer i Israel. Det gælder ikke mindst inden for områder, hvor både Danmark og Israel er internationalt førende, bl.a. på sundhedsområdet og inden for grøn teknologi.

Danmark har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med Israel med fokus på forskning og udvikling i den private sektor.

I forbindelse med etablering af innovationscentret i Tel Aviv har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en handlingsplan, der indeholder 12 initiativer, som skal styrke Danmarks samarbejde med Israel inden for forskning, innovation og videregående uddannelse.

Der er desuden udarbejdet et tillæg, der giver et overblik over forskning, innovation og videregående uddannelse i Israel.

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med israelske partnere, er velkomne til at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriets attaché i Tel Aviv eller ministeriets medarbejder i Styrelsen for Forskning og Innovation for assistance og råd.

Innovationsattaché Ann-Christina Petersen Lange

Ann-Christina Lange har en ph.d. i økonomisk sociologi fra Goldsmiths, University of London og har senest været ansat som adjunkt ved Copenhagen Business School. Hun har mange års erfaring som forsker, hvor hun har arbejdet i spændingsfeltet mellem uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, højteknologiske virksomheder (særligt IT og Fintech industrien) og offentlige myndigheder. Hun har desuden arbejdet med innovation i forbindelse med forskellige forskningsprojekter i London, New York og København.

 

Attaché i Tel Aviv

Ann-Christina Lange_billede

Ann-Christina Lange er udstationeret som innovationsattaché på Innovation Centre Denmark Tel Aviv. (Barselsorlov til udgangn af 2018)

Direkte: +972 (0) 54 7302 129

Senest opdateret 27. marts 2019