Gå til indhold

Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI)

Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI)

Med henblik på at fremme opbygning af national forskningsinfrastruktur og styrkelse af dansk deltagelse i internationale forskningsinfrastrukturer nedsatte Styrelsen for Forskning og Innovation i 2013 et permanent Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur. Udvalget rådgiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse og sekretariatsbetjenes af samme.

Udvalget har til overordnet opgave at fungere som forum for udarbejdelse af grundlaget for beslutninger og aftaler om prioritering, etablering, videreførelse og finansiering af nationale og internationale forskningsinfrastrukturer samt forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til forskningsinfrastrukturenes anvendelse.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk
Senest opdateret 16. juni 2023