Gå til indhold

DFiR konference 2022: Universiteter for fremtiden

Kom og deltag i debatten om, hvordan Danmark kan fremtidssikre den danske universitetssektor.
 • Tid og sted
 • Hvornår 02. november 2022 fra 12:00 til 17:00
 • Hvor Axelborg
  Vesterbrogade 4A
  1620 København V

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) afholder årskonference om fremtidens universiteter den 2. november 2022 kl. 12-17. I anledning af 20-året for universitetsloven i 2023 sætter DFiR fokus på scenarier for universiteternes udfordringer og samfundsrolle de næste 20 år, og hvordan vi fremtidssikrer sektorens styrings- og finansieringsstruktur og giver sektoren de rigtige rammevilkår.

 • Tilmelde dig konferencen [inaktivt link]

Konferencens fokus

 • Hvad var intentionen med ændringerne af styrings- og finansieringsstrukturen og hvordan har det påvirket forskningen, uddannelserne og samarbejdet med virksomheder i dag.
 • Hvilken betydning har ændringerne haft for universiteternes og forskernes vilkår, tilliden mellem universiteter, forskere og beslutningstagere og universiteterne som kulturbærende institution?
 • Hvad bliver universiteternes fremtidige udfordringer? Giver sektorens nuværende styrings- og finansieringsstruktur universiteterne de rette redskaber til at håndtere dem og skal vi nytænke reguleringen, styringen og finansieringen af sektoren og universiteternes rollefordeling, styrkepositioner, samarbejde og konkurrence?

Baggrund

Universitetsloven i 2003 blev begyndelsen på en række reformer og tiltag, der har haft til hensigt at øge produktiviteten, kvaliteten og relevansen af universiteternes forskning og uddannelse gennem regulering og konkurrence og med ”det entrepreneurielle universitet” som ideal: Universiteter, der gennem uddannelse, forskning og innovation bidrager direkte til velstand og velfærd og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

Det omfatter reformtiltag som overgangen fra valgte til ansatte ledere, politisk regulering gennem udviklings- og rammekontrakter, fusioner af forskningsinstitutionerne, finanslovens tematiserede virkemidler og dimensionering af uddannelserne. I samme periode er de private og offentlige eksterne konkurrenceudsatte midler steget og udgør i dag næsten halvdelen af universiteternes forskningsfinansiering.

Spørgsmålet er, om udviklingen i universiteternes styrings- og finansieringsstruktur giver universiteterne de rette rammer og redskaber til gennem forskning og uddannelse af international høj kvalitet at skabe de nye erkendelser, innovationer og kandidater, der skal forme fremtidens velfærdssamfund, og til at bidrage til løsninger på aktuelle samfundsudfordringer?

Konferencen vil være afsæt for rådets videre arbejde med at formulere en række anbefalinger til, hvordan vi fremtidssikrer den danske universitetssektor.

Kontakt

Anders Kamp Høst
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 92
Email: akho@ufm.dk