Gå til indhold

Filer

DFiRs høringssvar til forslag til ændring af lov om forskningsrådgivning mv.
DFiRs høringssvar til forslag til ændring af lov om forskningsrådgivning mv.
Høringssvar vedr. lov om aktiviteter i det ydre rum
Høringssvar til bekendtgørelse vedr. aktiviteter i det ydre rum
Henvendelse vedr. implementeringen af persondataforordningen
Henvendelse fra DFiR vedr. implementeringen af persondataforordningen til de relevante ministre
Høringssvar om UVVU
Høringssvar vedrørende loven om Danmarks Frie Forskningsfond og DFiR
Høringssvar tíl lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
høringsbrev over forslag til databeskyttelsesloven
Høringsbrev til forslag til lov om databeskyttelse
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har fulgt arbejdet med EU’s forordning om databeskyttelse og muligheden for fortsat at kunne anvende personfølsomme data til videnskabelige formål. Læs DFiRs høringssvar til forslag til lov om databeskyttelses.
Høringssvar vedr. universitetsloven (nyt bevillingssystem)
Høringsvar til lov om ændring af universitetsloven (erhverskandidat)
Høringsvar til lov om ændring af universitetsloven (erhverskandidat)
Høringssvar fra Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd over forslag til lov om ændring af universitetsloven - erhvervskandidatuddannelser.
Høringsvar vedr. Erhvervskandidatuddannelser
Høringssvar fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd over forslag til lov erhvervskandidatuddannelser.
DFiR høringssvar til 'Mere fleksible universitetsudannelser
DFiR høringsbrev til ændring af DG-lov
Høringssvar over Europa-Paralmentets holdning til direktivforslag om ophavsret (DFiR)
DFiR's høringssvar om bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabelige personale ved universiteter (pdf)
DFiR høringssvar stillingsstrukturen 6. november 2019
DFiR's høringssvar vedr. strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023