Gå til indhold

Høringssvar til Mere fleksible universitetsuddannelser

DFiR's høringssvar til en række lovændringer som følge af initiativet "Mere fleksible universitetsuddannelser"
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) takker UFM for muligheden for at blive hørt over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

DFiR har med interesse læst udkastet til lovforslaget. Rådet finder imidlertid, at det indholdsmæssige i forslaget har et så klart uddannelsessigte, at lovforslaget er uden for DFIR’s mandat.

DFiR har derfor ikke kommentarer til udkast til lovforslaget.

Senest opdateret 15. februar 2019