Gå til indhold

Høringssvar til Mere fleksible universitetsuddannelser

DFiR's høringssvar til en række lovændringer som følge af initiativet "Mere fleksible universitetsuddannelser"

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) takker UFM for muligheden for at blive hørt over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

DFiR har med interesse læst udkastet til lovforslaget. Rådet finder imidlertid, at det indholdsmæssige i forslaget har et så klart uddannelsessigte, at lovforslaget er uden for DFIR’s mandat.

DFiR har derfor ikke kommentarer til udkast til lovforslaget.

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024