Gå til indhold

Høringssvar fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Herunder finder du høringssvar udarbejdet af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Viser 1-17 af 17 resultater
DFiR's høringssvar om ændring af lov om Innovationsfonden

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond. Lovændringen vedrører blandt andet Innovationsfondens rolle og øgede ansvar i udmøntningen af midler til missionsdreven forskning som led i den grønne omstilling

Høringssvar om stillingsstrukturen

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Høringssvar til direktivforslaget om ophavsret

DFiR's høringsvar til Kulturministeriet med henblik på stillingtagen til Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked

Høringsbrev til forslag til lov om databeskyttelse

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har fulgt arbejdet med EU’s forordning om databeskyttelse og muligheden for fortsat at kunne anvende personfølsomme data til videnskabelige formål. Læs DFiRs høringssvar til forslag til lov om databeskyttelses.

Høringssvar om revidering af lov om forskningsrådgivning

Den tidligere lov om forskningsrådgivning deles op i en ny lov om videnskabelig uredelighed og en lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. DFiR har indsendt høringssvar til begge love.

Handlinger tilknyttet webside