Gå til indhold

Høringssvar fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Herunder finder du høringssvar udarbejdet af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Viser 1-18 af 18 resultater
DFiR's høringssvar om ændring af lov om Innovationsfonden
Publiceringsdato 05. januar 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond. Lovændringen vedrører blandt andet Innovationsfondens rolle og øgede ansvar i udmøntningen af midler til missionsdreven forskning som led i den grønne omstilling
Høringssvar om principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde
Publiceringsdato 19. november 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har afgivet høringssvar vedrørende principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde
Høringssvar om stillingsstrukturen
Publiceringsdato 11. december 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
Høringssvar vedr. strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
Publiceringsdato 25. november 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar vedr. strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
Høringssvar om stillingsstrukturen
Publiceringsdato 25. november 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
Høringssvar til direktivforslaget om ophavsret
Publiceringsdato 15. februar 2019 DFiR's høringsvar til Kulturministeriet med henblik på stillingtagen til Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked
Høringssvar til Mere fleksible universitetsuddannelser
Publiceringsdato 15. februar 2019 DFiR's høringssvar til en række lovændringer som følge af initiativet "Mere fleksible universitetsuddannelser"
Høringssvar til forslag til ændringer af lov om Grundforskningsfonden
Publiceringsdato 15. februar 2019 DFiR's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond.
Høringssvar til forslag til lov om ændring af universitetsloven (bevillingssystem)
Publiceringsdato 15. januar 2018 Høringssvar fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd over forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl. (opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser mv.).
Høringsbrev til forslag til lov om databeskyttelse
Publiceringsdato 22. august 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har fulgt arbejdet med EU’s forordning om databeskyttelse og muligheden for fortsat at kunne anvende personfølsomme data til videnskabelige formål. Læs DFiRs høringssvar til forslag til lov om databeskyttelses.
Høringsvar til lov om ændring af universitetsloven (erhverskandidat)
Publiceringsdato 04. august 2017 Høringssvar fra Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd over forslag til lov om ændring af universitetsloven - erhvervskandidatuddannelser.
Høringssvar over lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
Publiceringsdato 27. marts 2017 DFiRs høringssvar over lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse).
Høringssvar om revidering af lov om forskningsrådgivning
Publiceringsdato 30. november 2016 Den tidligere lov om forskningsrådgivning deles op i en ny lov om videnskabelig uredelighed og en lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. DFiR har indsendt høringssvar til begge love.
DFiRs høringssvar til lov og bekendtgørelse om aktiviteter i det ydre rum
Publiceringsdato 17. maj 2016 Danmark Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har indsendt to høringssvar vedrørende den nye lov og de nye bekendtgørelse for aktiviteter i det ydre rum.
DFiRs høringssvar til forslag til ændring af lov om forskningsrådgivning mv.
Publiceringsdato 01. juni 2015 Høringssvaret omhandler et forslag til ændring af lov om forskningsrådgivning mv., der vil betyde, at det vil være bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal udpege medlemmerne af de faglige forskningsråd.
DFIR's Høringssvar over udkast til forslag om lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love
Publiceringsdato 08. oktober 2014 DFIR's Høringssvar over udkast til forslag om lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love.
DFIR's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse
Publiceringsdato 08. oktober 2014 DFIR's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse
Response to the EU Commission public consultation ‘Science 2.0: Science in Transition’
Publiceringsdato 08. oktober 2014 The Danish Council for Research and Innovation Policy wishes to give the public consultation ‘Science 2.0: Science in Transition’ serious consideration. The following presents some points of importance to the Council.