Gå til indhold

Høringssvar over lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)

DFiRs høringssvar over lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse).

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har indsendt høringssvar til ’Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven
(bedre rammer for ledelse)’.

DFiR bemærker særligt følgende (citeret fra høringssvaret):

  • DFiR finder det rigtigt, at der lægges op til, at der skal være mindst to årlige møder mellem ministeren og bestyrelsesformanden.
  • Det ville derfor være ønskeligt, om der også i forslag til loven lægges op til faste årlige møder med den daglige ledelse, eller endnu bedre hvis den daglige ledelse inviteres med til de planlagte møder med minister og bestyrelsesformand, hvor også ministeriets embedsværk er repræsenteret. 
  • DFiR konstaterer, at de to organer er særdeles detaljeret beskrevet. Spørgsmålet er, om den meget præcise beskrivelse af særligt indstillingsorganet i praksis kommer til at begrænse funktionaliteten af organet.
  • DFiR finder, at det giver god mening og er i overensstemmelse med praksis i flere af de lande, Danmark gerne vil sammenlignes med, at uddannelses-og forskningsministeren skal godkende kommende bestyrelsesformænd for Danmarks universiteter. Når ministeren skal godkende bestyrelsesformanden, virker det dog som en unødvendig dobbelthed, at ministeren også udpeger formanden for udpegnings-organet.
  • DFiR finder, at det er en udvikling i rigtig retning, at udviklingskontrakterne med de faste udviklingsmål fra ministeriets side afløses af de mere institutions-specifikke strategiske rammekontrakter.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019