Gå til indhold

Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser

Forsideillustrations tekst mangler
Dansk forskning modtager i disse år eksterne forskningsmidler som aldrig før. Især de private fonde øger investeringerne. Et ubetinget gode, men ikke uden udfordringer. DFiR giver i "Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser" anbefalinger til, hvordan vi får mest ud af alle midlerne
: 06. april 2020
: 978-87-93807-34-1
: 978-87-93807-33-4

De eksterne forskningsmidler til landets offentlige forskningsinstitutioner er i perioden 2010-18 steget fra 40 til 45%. Og ser man på, hvor mange penge de forskningsfinansierende fonde allerede har givet tilsagn om, er der endnu flere penge på vej. Der tegner sig et fremtidsscenario, hvor op imod 50% af forskningen på offentlige danske forskningsinstitutioner finansieres af eksterne midler.

Fortsætter udviklingen, vil 15-20% af institutionernes samlede FoU-omkostninger om få år blive betalt af midler fra private fonde. Samtidig vil de private fondes midler komme til at udgøre 35-40% af de eksterne forskningsmidler på de offentlige danske forskningsinstitutioner.

Den øgede pengestrøm er ubetinget et gode, men også et gode, der udfordrer institutionernes indre økonomiske balancer. Det gælder særligt forholdet mellem basismidler og eksterne midler til forskning. En del af udfordringen ligger i forskellige opfattelser af og praksis for, hvad henholdsvis basismidler og eksterne midler kan og bør være med til at finansiere.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger konklusioner og anbefalinger til de forskningsudførende parter, de forskningsfinansierende parter og til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af alle de midler, der tilføres dansk forskning. 

Baggrund

Rapporten "Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser" er baseret på DFiR's projekt af samme navn og gennemført i 2019-20. Projektet har fokuseret på tre temaer:

  • Samspil mellem offentlige og private fonde

  • Strategisk råderum for forsknings- og uddannelsesinstitutionerne

  • Ekstern finansiering og forskningsbaseret uddannelse

Følgende analyser er gennemført på opdrag af DFiR som del af grundlaget for DFiR's konklusioner og anbefalinger:

 

Senest opdateret 09. september 2020