Gå til indhold

Karrierer i forskningen

Karrierer i forskningen - Sammenhæng og fleksibilitet i forskeres
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.
: 22. januar 2019
: 978-87-92572-41-7
: 978-87-92572-42-4
: 2019
: 100

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport ”Karrierer i forskningen” viser, at yngre forskere fremover i langt højere grad skal ansættes i erhvervslivet. For mange yngre forskere bliver på universiteterne i for lang tid uden, at der er reelle karriereperspektiver.

Rådet konstaterer blandt andet, at det i dag tager gennemsnitligt to år mere at komme frem til en fast ansættelse på universiteterne, end det gjorde for blot ti år siden. Der er udfordringer i forhold til konkurrence om stillingerne, samspil mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler for karrierevejene m.m.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger her seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje. Det er afgørende for, at kvaliteten af dansk forskning opretholdes og erhvervslivet understøttes.

Hovedkonklusioner og anbefalinger kan findes i rapporten , hvor de uddybes.

Baggrund

Rapporten er baseret på DFiR’s projekt ”Karrierer i forskningen”, der er gennemført i perioden  august 2017 til december 2018. Projektet bestod af en række analyser, en konference, studieture og interessentmøder. På projektets side er tidligere offentliggjorte DFiRbriefs og mere om rådets konference om emnet i 2018.

Find baggrundsrapporterne herunder