Gå til indhold

Danmarks Forskningspolitiske Råds bidrag til høring over Forsk2020

Danmarks Forskningspolitiske Råd har bidraget til Forsknings- og Innovationsstyrelsens høring vedrørende udarbejdelsen af Forsk2020 – Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning.

Danmarks Forskningspolitiske Råd finder det fornuftigt at opdatere Forsk2015 frem for at nyudvikle Forsk2020. Forsk2015 blev til på baggrund af en solid proces.

I opdateringen af Forsk2015 til Forsk2020 finder rådet det nødvendigt at inddrage fire perspektiver i det videre arbejde.
Det drejer sig om 1) Formål og funktion – Forsk 2020, 2) Nye temaer versus forskningens behov for et langsigtet perspektiv, 3) Fokus på output og sigtelinjer i udmøntningen samt 4) Komplementære eller parallelle indsatser. National og / eller EU indsats på strategisk forskning.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. april 2014