Gå til indhold

Høringssvar

Viser 1-18 af 18 resultater
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar af 10. december 2013 vedr. offentlighedsloven
Publiceringsdato 10. december 2013 Herunder finder du Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar af 10. december 2013 vedr. udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af offentlighedsloven
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar til lovudkast vedr. Danmarks Innovationsfond mv.
Publiceringsdato 21. november 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råd har den 20. november 2013 afgivet sit høringssvar til tre lovudkast udarbejdet som følge af oprettelsen af Danmarks Innovationsfond
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedrørende ændring af lov om erhvervsakademier og lov om professionshøjskoler
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råd afgav 6. oktober 2013 et høringsbrev i forbindelse med lovudkast til ændring af lov om ehvervsakademier og lov om professionshøjskoler
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. rapporten "Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer"
Publiceringsdato 15. oktober 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råd afgav den 14. oktober 2013 et høringssvar til rapporten "Registerforskning nye muligheder og nye udfordringer"
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. justering af tilskudsprincip i forhold til international mobilitet (studieophold)
Publiceringsdato 27. august 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råd ser gerne, at man i højere grad understøtter, at studerende ved de danske universiteter tager på studieophold i udlandet. Men rådet mener, at der er en risiko for at justeringen af tilskudsprincippet kan ødelægge selve udvekslingsordningen.
Danmarks Forskningspolitiske Råds bemærkninger vedr. indikatorer over videninstitutionernes innovationsaktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2013 Bruttokataloget er udarbejdet som led i regeringens Innovationsstrategi og det overordnede formål er at dokumentere og synliggøre de offentlige videninstitutioners innovationsaktiviteter til private virksomheder og/eller offentlige institutioner ved brug af forskellige indikatorer.
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. ny akkrediteringsbekendtgørelse
Publiceringsdato 17. juni 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råds høringsbrev vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. forslag til ny ph.d.-bekendtgørelse
Publiceringsdato 15. maj 2013 Rådet ser forslaget til en ændret bekendtgørelse som en logisk og fornuftig konsekvens af, at ikke-universitære institutioner, der tildeler ph.d.-grader, nu er under Uddannelsesministeriets område.
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar til forslag om ny akkrediteringslov
Publiceringsdato 13. februar 2013 Nedenfor kan du finde Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar til forslag om ny akkrediteringslov.
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar til forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger
Publiceringsdato 03. september 2012 Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar til forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger
Danmarks Forskningspolitiske Råds kommentar af 7. februar 2012 til udkast til FORSK2020
Publiceringsdato 07. februar 2012 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds kommentar til udkast til FORSK2020
Kommentar af 10. januar 2012 til EU-kommissionens forslag til det kommende rammeprogram Horizon 2020
Publiceringsdato 10. januar 2012 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds kommentar til EU-kommissionens forslag til det kommende rammeprogram.
Høringssvar af 2. januar 2012 vedr. ophævelse af lov om Teknologirådet
Publiceringsdato 02. januar 2012 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. ophævelse af lov om Teknologirådet.
Høringssvar af 8. december 2011 vedr. bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb
Publiceringsdato 08. december 2011 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar.
Høringssvar af 8. december 2011 vedr. bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
Publiceringsdato 08. december 2011 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar.
Høringssvar af 24. november 2011 vedr. bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Publiceringsdato 24. november 2011 Nedenfor findes Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar.
Danmarks Forskningspolitiske Råds bidrag til høring over Forsk2020
Publiceringsdato 21. september 2011 Danmarks Forskningspolitiske Råd har bidraget til Forsknings- og Innovationsstyrelsens høring vedrørende udarbejdelsen af Forsk2020 – Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning.
Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. Grønbog om det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation af 19. maj 2011
Publiceringsdato 19. maj 2011 Nedenfor kan du finde Danmarks Forskningspolitiske Råds høringssvar vedr. Grønbog om det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation.