Gå til indhold

Publikationer fra Danmarks Forskningspolitiske Råd

Viser 1-17 af 17 resultater
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2012

Det værdiskabende universitet. Rådet har i 2012 sat fokus på, hvordan vi kan styrke den forskningsbaserede uddannelse ved universiteterne. Desuden har rådet i 2012 arbejdet med temaet internationalisering af universiteter og dansk forskning.

Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011

Flerårige finansielle rammer for forskning og uddannelse, øget frihed for universiteterne til at tilrettelægge ph.d.-uddannelserne, yngre ph.d.er samt udvikling af et videnbarometer er nogle af de anbefalinger, som er i årsrapport 2011 – ’Det værdiskabende universitet.

Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2009

Danmarks Forskningspolitiske Råd fremlægger sin årsrapport 2009. Danmarks Forskningspolitiske Råds yder forskningspolitisk rådgivning på eget initiativ eller efter anmodning.

Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008

I henhold til lov om forskningsrådgivning fremlægger Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) årligt rapport om dansk forskningspolitik. Rapporten indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.

Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?

Danmarks Forskningspolitiske Råd har i et notat til videnskabsministeren skitseret nogle centrale punkter, som skal overvejes med henblik på at styrke de danske forskningsinstitutioners evne til udvikle og tiltrække dygtige forskere.

Handlinger tilknyttet webside