Gå til indhold

2012

-

Afgørelse af 26. november 2012 om interessekonflikt og manglende 'acknowledgement'

I marts 2011 sendte en forsker en klage til UVVU med påstand om videnskabelig uredelighed, idet forskerens bidrag til forskningen bag en artikel ikke blev 'aknowledged' i artiklen. Forskeren påstod endvidere, at to forfattere til artiklen ikke havde oplyst om en mulig interessekonflikt. 

Afgørelse af 31. oktober 2012 om duftforskning

I oktober 2010 indgav en række personer en klage over tre forskere over den forskning vedrørende dufte, som de havde udført på et videncenter.

Afgørelse af 31. august 2012 om kongresabstracts 

I oktober 2011 sendte en forsker en klage til UVVU med påstand om videnskabelig uredelighed foretaget af én af Klagers tidligere samarbejdspartnere. Sagen drejede sig om, at Klager var blevet angivet som medforfatter på to kongresabstracts.

Afgørelse af 29. august 2012 om tælletal

I november 2010 indsendte rektor for et universitet en klage til UVVU med påstand om videnskabelig uredelighed over forskning foretaget af en af Klagers tidligere ansatte forskere. Sagen drejede sig om tællinger af immunhistokemisk farvede celler i snit af lymfeknuder.

Afgørelse af 29. august 2012 om mus 

I november 2010 indsendte universitetet, hvor Indklagede havde udført forskningen, en klage til UVVU med påstand om videnskabelig uredelighed som følge af, at ikke alle de i artiklen beskrevne mus kunne have eksisteret.

Afgørelse af 29. august 2012 om forfatterskab m.v.

I september 2010 og de følgende måneder indgav en klager til UVVU påstande over en dansk forsker begrundet med 1) hans medforfatterskab på en videnskabelig artikel, som ifølge klager ikke redegjorde for relevante data, og 2) med forskerens fejlagtige angivelse af forfatterskab på en række artikler.

Afgørelse af 22. august 2012 om kvaliteten af videnskabelig dokumentation 

I juni 2012 indgav en person en klage til UVVU over et universitet og en dansk forsker med henblik på at UVVU kunne tage stilling til kvaliteten af den videnskabelige dokumentation i tre vedhæftede rapporter.

Afgørelse af 2. juli 2012 om videnskabeligt produkt

I april 2012 indgav en person på vegne af en virksomhed en klage til UVVU over en pressemeddelelse og to TV-udtalelser, som ifølge klager indeholdt udsagn i strid med forskningsresultater oplyst i en tilknyttet artikel.

Afgørelse af 18. juni 2012 om brug af fortælling i bog

I marts 2012 indgav en person en klage til UVVU over en persons brug af klagers fortælling i en bog.

Afgørelse af 7. juni 2012 om sundhedsøkonomi

I februar 2010 indsendte en gruppe læger (Klager) en klage til UVVU med påstand om videnskabelig uredelighed foretaget af forfatterne til en videnskabelig artikel (Indklagede). Sagen drejede sig om anvendelse af omkostningsgrupper i artiklens sundhedsøkonomiske analyse.

Afgørelse af 26. april 2012 om renselse for anklager om videnskabelig uredelighed

I februar 2012 henvendte en forsker sig til UVVU med henblik på at blive renset for påståede anklager om videnskabelig uredelighed.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023