Gå til indhold

2024

2024

Afgørelse af 8. januar 2024 – anmodning om renselse – sag nr. 2023-07

Nævnet har truffet afgørelse om, at en forsker ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. I 2023 modtog nævnet en anmodning fra en forsker med henblik på renselse for en påstand om videnskabelig uredelighed. Nævnet fandt, at forskeren ikke havde handlet videnskabeligt uredeligt jf. lovens § 16, stk. 1. Nævnet lagde vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at andre havde haft kendskab til plagieringen.

Afgørelse af 19. januar 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-01

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen omhandlede en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i 17 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder uden at kreditere kilderne retmæssigt.
Efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder tilfældenes placering i produktet sammenholdt med samarbejdet mellem anmeldte og medforfattere, vurderede nævnet, at der ikke var fornødent grundlag for at fastslå, at plagieringen var begået af anmeldte med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Der forelå derfor ikke videnskabelig uredelighed.
Idet sagen kunne indeholde forhold af tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Afgørelse af 19. januar 2024 – plagiering i ph.d.-afhandling – sag nr. 2023-05

Nævnet har truffet afgørelse om, at anmeldte ikke har handlet videnskabelig uredeligt. Sagen omhandlede en ph.d.-afhandling, hvor anmeldte i 12 tilfælde havde brugt tekst fra forskellige kilder og i ét tilfælde en tabel fra én kilde uden at kreditere kilderne retmæssigt. Nævnet vurderede, at anmeldte i hvert fald ved grov uagtsomhed havde tilegnet sig teksterne og tabellen uden retmæssig kreditering. Anmeldte havde derfor plagieret. Efter en samlet vurdering fandt nævnet, at plagieringen havde haft ringe betydning ved gennemførelsen og rapporteringen af forskningen, og der forelå derfor ikke videnskabelig uredelighed.
Idet sagen kunne indeholde forhold af tvivlsom forskningspraksis, oversendte nævnet sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens § 17.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. marts 2024