Gå til indhold

Anmodninger om aktindsigt

Nævnet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt.

Nævnet modtager anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare anmodningerne.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare anmodningen om aktindsigt.

Ved parters aktindsigt i afgørelsessager er retsgrundlaget forvaltningslovens kapitel 4. Retsgrundlaget ved andre behandlinger af sager om aktindsigt vil i de fleste tilfælde være offentlighedsloven.

Kategorier af registrerede personer
Nævnet behandler personoplysninger om den person, der anmoder om aktindsigt.
Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner, typisk hvis andre personer nævnes i det materiale, der anmodes om aktindsigt i.

Kategorier af personoplysninger
Nævnet behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at besvare henvendelsen, typisk hvis andre personoplysninger nævnes i det materiale, der anmodes om aktindsigt i. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger om bipersoner videregives i visse tilfælde til den, der anmoder om aktindsigt.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til nævnet. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer nævnet en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode.

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024